Interpellationsdebatt om Sveriges deltagande i STRATCOM


Interpellationsdebatt om Sveriges anslutning till NATO:s center för psykologisk krigföring.