Vad är minoritetsbordläggning?

Just som Värdlandsavtalet ser ut vara på väg mot ett nästan helt oundvikligt antagande av Riksdagen.

Det fanns en möjlighet att göra Värdlandsavtalet vilande i ett år. Det hade krävt att både SD och Vänsterpartiet röstade för en minoritetsbordläggning.

Processen är inte helt enkel.

Vi tänker oss att regeringen vill genomföra ett lagförslag. Som Värdlandsavtalets godkännande. Vi tänker oss vidare att en större grupp i Riksdagen motsätter sig det och vill stoppa ärendet. För att kunna genomföra en minoritetsbordläggning måste ett ärende passera tre spärrar, eller tre hinder innan regeringens proposition görs vilande i cirka ett år.

Spärr nr 1, KU

Först och främst måste Konstitutionsutskottet granska ärendet och godkänna att det kan minoritetsbordläggas. Det blir då liggande i ett år.

Det finns ett tidigare exempel på minoritetsbordläggning. Det var när Vänsterpartiet och Miljöpartiet gemensamt bordlade regeringens datalagringsdirektiv. Innan det bordlades hade KU bestämt att datalagringsdirektivet sorterade under Regeringsformen (RF) 2 kapitlet, 22§. Det är den 22§ som gör minoritetsbordläggning möjlig. Regeringsbeslut som kan bordläggas är de som anses äventyra svenskarnas medborgerliga fri- och rättigheter på de här punkterna:

  1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § förstastycket 1-5),
  2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
  3. rörelsefriheten (8 §), och.
  4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen). ”

Poängen med minoritetsbordläggning är med andra ord att göra det svårt att sjösätta lagstiftning som hotar svenskarnas fri- och rättigheter.

Spärr nr 2, anmälan

Tillräckligt många riksdagsledamöter måste lämna in en formell anmälan. Den biten är faktiskt den enklaste. Det räcker med att minst tio riksdagsledamöter lämnar in en anmälan om minoritetsbordläggning.

Spärr nr 3, Riksdagen

Vi tänker oss nu att regeringens proposition om Värdlandsavtal är på väg mot omröstning i Riksdagen med vidhängande begäran om minoritetsbordläggning av oppositionen.

Då återstår sista steget. Om ”fem sjättedelar” av riksdagsledamöterna eller fler röstar för regeringens förslag ja då går det igenom ändå.

Majoriteten kan köra över minoriteten.

För att regeringens förslag skulle ha kunnat stoppas måste det med andra ord över strecket på 59 ledamöter som motsätter sig det. Vänsterpartiet och SD hade tillsammans haft 70 ledamöter. Det hade räckt för att bordlägga avtalet.

●●●
När möjligheten av en minoritetsbordläggas dök upp tog Per T Ohlsson i Sydsvenska till brösttoner om hur vänsterpartiet och Sverigedemokraterna egentligen var samma skrot och korn.

Sverige konfronteras med två enorma utmaningar som endast kan hanteras i internationell samverkan: ett aggressivt och revanschistiskt Ryssland som flyttar gränser med våld och den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Till sådana samarbeten säger SD och V ett unisont nej. För trots en ytlig fiendskap behöver de varandra enligt logiken min fiendes fiende är min vän.

Deras gemensamma fiende är det fria, öppna samhället.i

Nu har SD, ”de bruna” svängt.

Frågan är om detta skulle bevisa att någon slags djup intressegemenskap mellan ”de bruna” och liberaler och moderater?


iI en rödbrun garderob” av Per T Ohlsson, Sydsvenskan, 22 maj 2016.