Demonstration mot Värdlandsavtalet i Helsingborg

NtN Helsingborg
Tillsammans sluter vi upp i en manifestation för att göra folkets talan hörd i en fråga där demokratin har satts i bojor. Värdlandsavtalet som det ska röstas om i riksdagen 25 maj innebär ett slut på vår policy om neutralitet och alliansfrihet som funnits i nästan tvåhundra år och att vi närmar oss ett NATO-medlemskap. Vi motsätter att sådana närmanden görs utan folkligt inflytande.

Detta är vår tids viktigaste fråga och vi måste göra våra röster hörda.

Medarrangörer: Feministiskt initiativ (F!), Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF), Jordens vänner, Kvinnor och män för fred Skåne, Nej till Nato Helsingborg, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Lund-Malmö, Vänsterpartiet/Ung Vänster

Borgarna beredda att driva NATO medlemskap ensamma


Den SOM undersökning som nyligen släpptes fortsätter att ge eko i massmedia.

Typiskt nog tar nästan varenda rubriksättare bara fasta på det första ledet av undersökningsresultaten: ”majoritet för NATO-medlemskap” och struntar i resten… den som visar att svenskarna i själva verket är ambivalenta och föredrar neutralitet.

Nu meddelar de borgerliga att de är beredda att bryta den traditionella konsensus linje som rått i den svenska säkerhetspolitiken, köra över socialdemokraterna och ansluta Sverige till NATO.