I mörka vatten


Fördes svenska folket bakom ljuset i ubåtsfrågan? Ambassadör Mathias Mossberg och amiral Jacob Börresen samtalar om ubåtar och säkerhetspolitik. Samtalsledare: Anders Björnsson. ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.