Motståndet mot NATO ökar. Ny SIFO undersökning

ddb8055c-2389-435c-819f-1f2cf67b2c3fOpinionen har svängt på ett år. Nu säger 49 procent nej. 33 procent säger ja och 18 procent är osäkra. Detta enligt en opinionsundersökning från SIFO om Svenska Dagbladet beställt. Undersökningen gäller tiden för våren 2016, det vill säga ungefär när värdlandsavtalet antogs…

…och alla protesterna mot det kom.