Staffan Ekboms tal i Sundbyberg 2 sept

DSC_00131.9 1961 startade Ursviksmarschen i Sverige en kampanj som ledde till att Sveriges planer på egen produktion av kärnvapen stoppades. Detta berodde på den breda optionen som väcktes av en bred politisk mobilisering av krafter mot kärnvapen. Den pågick och följdes upp under flera år på 60-talet.

Denna svenska kamp mot kärnvapen har bidragit till flera framgångar på det internationella planet med överenskommelser om begränsningar av antal kärnvapen. Tyvärr kvarstår dock en massiv kärnvapenutrustning hos stormakterna.

Nu har dock frågan om kärnvapen och Sverige fått en ny och mycket obehaglig aktualitet de senaste åren. Den svenska regeringen har nämligen genom värdlandsavtalet med Nato som antogs i riksdagen i maj i år sett till att Sverige alltmer nalkats Nato och dess kärnvapenarsenal.

Detta framgår tydligt av avtalet som godkänner Natos grundläggande strategi som bland annat innefattar first strike, dvs möjligheten att använda kärnvapen i första hand. Det öppnar även möjlighet av etablerande av Natobaser där kärnvapen eventuellt kan placeras.

Detta är ett exempel på den svenska regeringens dubbelspel. Å ena sidan påstår de sig verka mot spridning av kärnvapen och för nedrustning samtidigt som de å andra sidan samverkar med Nato och dess kärnvapenstrategi.

Dessa steg närmare Nato leder till en stegring av den existerande spänningen i Östersjöområdet.

Det finns inget behov för Sverige att lämna sin alliansfria politik. Inget hot mot Sverige kommer från Ryssland med vilket land Sverige haft en fredlig relation i mer än 200 år.

Hotet om ett medlemskap i Nato kräver att en bred mobilisering sker av alla krafter mot medlemskap oavsett partifärg eller religion.

Svenska folket har i många opinionsundersökningar visat en klar övervikt för avståndstagande till svenskt medlemskap. Dock är risken för att Sverige blir med i Nato formellt ett klar hot t.ex vid en annan regering.

Det bästa sättet att kämpa mot kärnvapen är att se till att Sverige aldrig går med Nato.

Nej till svenskt medlemskap i Nato.

Nej till kärnvapen i Sverige.

Riv upp värdlandsavtalet.

För ett alliansfritt Sverige.