Appell till regeringen beslutad vid möte 15 – 16 oktober 2016

Riksföreningen Nej till NATO
– appell till regeringen beslutad vid möte 15 – 16 oktober 2016
Till Sveriges regering

Riksföreningen Nej till Nato har den 16 oktober 2016 bildats vid ett möte i Göteborg. Vid det konstituerande sammanträdet antogs följande uttalande beträffande den aktuella svenska politiken gällande kärnvapnens avskaffande.

Vi är djupt oroade över försvarsministerns fördjupade samarbete med militäralliansens Nato, vilket går stick i stäv mot den feministiska utrikespolitik som står i regeringsdeklarationen.
Denna splittring gör både svenska folkets och omvärldens syn osäker på vår alliansfria säkerhetspolitiska doktrin, som har tjänat oss under 200 år. Det innebär att vi håller på att förlora möjlighet att självständigt bestämma över vår försvarspolitik, försvarsbudget, våra samarbetspartner och vilka FN-resolutioner vi vill stödja. Därför måste regeringen enas om en breddad säkerhetspolitik, som bygger på avspänning och fred i stället för avskräckning med hot om kärnvapenkrig.

En resolution har framlagts i FN av Österrike tillsammans med flera andra länder. I denna föreslås att inom FN:s ram skall under år 2017 arbetet påbörjas på ett avtal om ett förbud mot kärnvapnen. Resolutionen har utvecklats från det Humanitära Initiativet och den Humanitära utfästelsen som nu stöds av 136 medlemsländer i FN.

Sverige har under decennier arbetat för kärnvapennedrustning. Vi kräver att Sverige nu i FN skall rösta för den framlagda resolutionen och i fortsättningen kraftfullt arbeta för ett totalt förbud mot kärnvapnen.

Om kärnvapnen inte avskaffas kommer de till slut att användas. En kärnvapenfri värld är inte en dröm, det är en nödvändighet.

Göteborg den 16 oktober 2016

För Riksföreningen Nej till Nato

Staffan Ekbom, ordförande

Kopia till: Utrikesminister Margot Wallström och Försvarsminister Peter Hultquist