Eva Jonssons PM

HUR KAN VI STOPPA KRIGET –ATT ETT ANFALL KOMMER FRÅN SVERIGE

MYCKET STORA DEMONSTRATIONER , HELST KOORDINERAT MED STORA DEMONSTRATIONER UTE I EUROPA.

ATT VI BLIR SÅ MÅNGA ATT VI FINNS ÖVERALLT PÅ GATOR OCH TORG MED VÅRA FLYGBLAD,VÄSTAR, NAMNLISTOR OCH APPELMÖTEN.

ATT VI NÅR UT TILL MÅNGA MÄNNISKOR OM VAD SOM PÅGÅR. VILKA KRIGSFÖRBEREDELSER SOM USA HÅLLER PÅ MED

ATT VI BILDAR EN RIKSORGANISATION MED MÅNGA MEDLEMMAR

ATT I NAMNINSAMLING FÅ IHOP MAXIMALT ANTAL NAMN.

HUR NÅR VI DIT?

Ständigt befinna oss ute på gator och torg och ordna appellmöten, flygbladsutdelning, namninsamling.

Hela tiden försöka få med oss nya som :

 1. Blir medlemmar och betalar medlemsavgift
 2. Blir aktiva i vårt arbete
 3. Deltar i studiecirklar
 4. Hjälper att värva nya medlemmar.
 5. Snart får ansvar för någonting. Vi måste se till att utnyttja alla medlemars specialkunskaper
 6. Sälja Nej till Natoknappar vid appellmöten, flygbladsutdelningar, till vänner och släkningar. JU fler som bär vår knapp, desto bättre.

Vara aktiva i de sociala medier.

Verka för att Nej till Natogrupper bildas på fler ställen i landet.

 1. Skriv en manual för hur man bildar en Nej till Natogrupp’
 2. Vi i Riksorganisationen kontaktar Solidaritetsorganisationer på olika platser och försöker förmå dem att starta en Nej till Natogrupp
 3. Åker runt i landet och tar personlig kontakt ,medverkar vid möten, delar med oss av material.

ANORDNAR ARTISTGALOR

 1. FÖRSÖK ATT FÅ TAG I KÄNDISAR OCH BRA TALARE. VAR ALLTID UTE I GOD TID FÖR ATT DE SKA KUNNA KOMMA
 2. SE TILL ATT FÅ EN BRA LOKAL. ARTISTER OCH TALARE KOMMER INTE ATT KRÄVA MYCKET BETALT. INTRÄDESPENGARNA KAN DÅ GÅ TILL ATT BETALA LOKALHYRA. BRA LOKAL LÄTTARE ATT FÅ ARTISTER ATT STÄLLA UPP.
 3. SÄLJ SÅ MÅNGA BILJETTER I FÖRKÖP. FÖR ATT GARANTERA ATT DET BLIR SLUTSÅLT
 4. SE TILL ATT DET FINNS LISTOR FÖR FOLK ATT SKRIVA UPP ATT DE VILL KOMMA MED I ARBETET. Obs TELEFONNUMMER OCH MAIL SKA NEDTECKNAS. SAMT NAMN.
 5. ALLA SKA SÄLJA BILJETTER.

ANORDNA DEMONSTRATIONER

1 Var ute i god tid så att man kan mobilisera folk. Kontakta andra organisationer och be dem deltaga i demonstrationerna

2 Annonsera i tidning, lokalradio, samt andra kanaler.AFFISCHER är viktigt liksom flygblad.

3 Förankra demonstrationen under lång tid.

 1. Minst två demonstrationer om året.

SÖKA SAMARBETA MED ANDRA ORGANISATIONER

 1. KYRKAN. Ta kontakt med biskopen i Stockholm Eva Brune. Be att få träffa henne och ha ett samtal om hur kyrkan ställer sig till krigsrisken. Hur skulle de vilja samarbeta med oss? Kom med egna förslag hur ett samarbete skulle se ut.
 2. FACKFÖRENINGARNA. De som inom vår grupp är aktiva i det fackliga arbetet ska ta hand om fackföreningarna. Hur når vi dem? Skriva ett brev och inbjuda till ett möte.
 3. ’PRO . Flera av oss är pensionärer. Kontakta organisationen där du bor och be att få komma och prata med dem.
 4. De POLITISKA UNGDOMSORGANISATIONERNA, Skriv till dem och inbjud till ett möte. Stäm träff med dem.
 5. VÄNSTERPARTIET. Kontakta V lokalt och be att få komma och prata om vårt arbete. Kan inte de bli med. Inbjud att delta i Demonstrationer. INTERVJUVA JONAS SJÖSTETH. Intervjun kan FÖRAS IN I VÅR TIDNING ELLER FOLKET I BILD. Varför uppmanar han inte sina medlemmar att vara aktiva i denna fråga? HUR SER HAN PÅ KRIGSRISKEN?
 6. INVANDRARFÖRENINGAR . Kontakta dessa och fråga hur de ser på KRIGSRISKEN?
 7. NYANLÄNDA. De är ju uppdaterade vad gäller USA imperialismens krig. Hur når vi dem?
 8. KVINNOORGANISATIONER
 9. MILJÖRÖRELSEN
 10. DE ORGANISATIONER OCH GRUPPER VARS INTRESSEN STÖRS AV KRIGSÖVNINGARNA : RÄDDA VÄTTERN, RENSKÖTARNA I NORR m
 11. FREDSORGANISATIONER.: Ikff, Svenska freds och skiljedomsföreningen, Fredskomitten.
 12. MASSMEDIA
 13. Samtliga grupper kan bjudas in till ett gemensamt möte för att diskutera samarbete. Alla kan bjudas in till demonstrationer.

SKRIV INSÄNDARE : Lokaltidningar är det lättast att få in i . Avsätt några som ägnar sig åt detta

SKRIV TILL POLITIKER: Riksdagspolitiker ska bombaderas med brev hela tiden . De ska inte få en lugn stund

FRAMSTÄLLA EN TIDNING SOM KAN SÄLJAS PÅ GATOR OCH TORG , TILL VÄNNER OCH ARBETSKAMRATER. Nättidning som dras ut i pappersform av varje lokalförening.

ANORDNA EUROPEISK/ NORDISK/ÖSTERSJÖLÄNDERNA fredskonferenser. Detta behöver mycket planerande. Agneta Norberg är bra att ha med i detta.