Hur kan alliansfriheten och försvaret fungera i framtiden?

thage-gSveriges säkerhets- och försvarspolitik ska bestämmas av Sveriges Riksdag – i n t e i Washington, Moskva eller Bryssel.
Det är Sveriges folk som ska avgöra sin egen framtid – ingen annan. Vi ska inte tillhöra någon militärallians, t ex NATO. Vi ska motarbeta att en EU-armé byggs upp. Sverige ska ha ett starkt och modernt militärt och civilt försvar – baserat på folkförsvaret med allmän värnplikt för både
kvinnor och män – för att försvara vårt lands gränser och territorium.

Det ligger i Sveriges intresse att vi har goda och öppna relationer med a l l a våra grannar och särskilt med länderna i Östersjö-området. Vi ska tala med samma språk och tonläge till öst och väst. En strikt alliansfrihet gagnar freden och betyder att Sverige kan tala och agera för
fred och fredliga lösningar världen över.

Talare: Thage G Peterson, fd talman och statsråd i flera regeringar under tre decennier, bl. a försvarsminister.
Teolog.Lars-Gunnar Liljestrand, medförfattare till boken ”Lagen mot krig”.
Moderator: Göran Eriksson, folkbildare.
Tid: tisdag, 4 april, kl 18:00.
Plats: Beskowsalen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Arrangerad av ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF) Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholmskretsen

Hur påverkas Sveriges vapenproduktion och vapenexport av ett närmande till NATO?

linda-aSveriges vapenexport är omdebatterad och ifrågasatt. Hur kommer utvecklingen, tillverkningen och exporten av militär utrustning att påverkas av Sveriges allt närmare samarbete med NATO?

Talare: Linda Åkerström, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Pelle Sunvisson, ordf i FIB-Kulturfront.
Moderator: Carl Schlyter, riksdagsledamot (mp).
Tid:  tisdag, 28 mars, kl 18:00.
Plats: Palmesalen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Arrangerad av ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF) Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholmskretsen

 

Hur ska Sverige försvaras?

stig-henrikssonSverige övergick till ett yrkesförsvar för några år sedan, ett yrkesförsvar som var avsett för internationella operationer. Försvaret av Sveriges eget territorium sattes i andra hand. Alliansfrihet förutsätter ett starkt eget försvar med tydligt folkligt stöd.

Talare: Stig Henriksson, ledamot av försvarsutskottet (v), och Anders Björnsson, publicist och historiker.
Moderator: Kent Zetterberg, professor i historia.
Tid: måndag, 13 mars, kl 18:00.
Plats: Beskowsalen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Arrangerad av ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF) Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholmskretsen

 

Ska främmande militära makter öva i bl a Norrbotten, Göteborgs skärgård och över Vättern?

ingela-martenssonEn större övning, Aurora 17, planeras att äga rum under september i år. Då kommer värdlandsavtalet för samverkan med NATO för första gången att tillämpas i stor skala. Är det rätt väg att gå?

Regelbundna samtal måste föras mellan länder och speciellt runt Östersjön – det gör Finland och Ryssland redan idag. Visumfrihet bör också gradvis etableras. Program för ungdomskontakter mellan länderna måste utvecklas.

 

Talare: Lilian Mikelsson, styrelsemedlem i Same Atnam och renägare, Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred och fd riksdagsledamot, ordf Lisa Lennartsson och styrelseledamot Rune Olsson, Aktion Rädda Vättern, Pelle Sunvisson, ordf i FIB-Kulturfront
Moderator: Gunnar Lassinantti, ABF
Tid: lördag, 25 februari, kl 10:00-14:00.
Plats: Beskowsalen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm.
 Arrangerad av ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF) Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholmskretsen

 

Kärnvapen och norden

pierre_schoriÄr det möjligt att skapa en kärnvapenfri zon i Norden idag? Hur påverkas vi av NATO:s och Rysslands nya kärnvapenpolicy?

Hösten 2010 presenterade centerpartisterna Johan Linander och Annie Lööf en riksdagsmotion om en kärnvapenfri zon i Norden. Utrikesutskottets majoritet fastslog i sitt svar att ”massförstörelsevapen är ett Sverige, NATO och vår säkerhetspolitik 6 samtal om fred och säkerhet under våren 2017
av de största hoten mot internationell fred och säkerhet”men avslog ändå motionen. Efter regeringens ja till en FN-resolution i generalförsamlingen i höstas om ett globalt förbud mot kärnvapen har dock zonfrågan fått nya aktualitet.

 

Talare: Pierre Schori, fd biståndsminister, fd FN-ambassadör,
fd riksdagsledamot (s) och Gunnar Westberg,
Svenska läkare mot kärnvapen (SLMK).
Moderator: Hans Lindqvist, fd EU-parlamentariker (c).
Tid:  måndag, 6 februari, kl 18:00.
Plats: Palmesalen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Arrangerad av ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF) Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholmskretsen

Hur kan vi göra Östersjön säkrare?

hirdmanSamarbetsprogram och avtal om säkerhet har förbisetts efter kalla krigets slut.

Olika program måste startas, tekniska och inte minst de mänskliga – t ex vänortskontakter.

 Talare: Sven Hirdman, fd ambassadör i Moskva och fd statssekreterare i Försvarsdepartementet, Bengt Wentzel, sekreterare i Föreningen Örebro-Novgorod, Annika Lillemets, riksdagsledamot (mp).
 Moderator: Lars Ingelstam, professor emeritus, huvudsekreterare
i NATO-utredningen, Kristna Freds.
Tid: måndag, 16 januari, kl 18:00.
Plats: Beskowsalen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Arrangerad av ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF) Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholmskretsen