Hur ska Sverige försvaras?

stig-henrikssonSverige övergick till ett yrkesförsvar för några år sedan, ett yrkesförsvar som var avsett för internationella operationer. Försvaret av Sveriges eget territorium sattes i andra hand. Alliansfrihet förutsätter ett starkt eget försvar med tydligt folkligt stöd.

Talare: Stig Henriksson, ledamot av försvarsutskottet (v), och Anders Björnsson, publicist och historiker.
Moderator: Kent Zetterberg, professor i historia.
Tid: måndag, 13 mars, kl 18:00.
Plats: Beskowsalen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Arrangerad av ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF) Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholmskretsen