Brev till riksdagen om kärnvapenförbud

 

 

 Ingegerd M… 2017-02-09

Kenneth G. Forslund

Ordförande i utrikesutskottet

Riksdagen

111 28 Stockholm

Med detta brev vill jag uttrycka min förhoppning om att de socialdemokratiska ledamöterna i utrikesutskottet röstar för de motioner som ställs till årets riksdag om ett förbud mot att införa kärnvapen på svenskt territorium, 2016/17:156 (v), 2016/17:545 (s), 2016/17:1036 (s) och 2016/17:1634 (mp).

Riksdagens beslut om Värdlandsavtalet (2016-05-25) inger oro med avseende på frågan om kärnvapen på svensk mark. En noggrann läsning av avtalet visar att det inte innehåller något förbud mot att införa kärnvapen på svenskt territorium. Med tanke på den kommande militärövningen Aurora borde ett sådant förbud skyndsamt beslutas av Riksdagen. Som påpekas i ovan nämnda motioner kan ett sådant förbud enkelt och utan vidare utredningar införas i lagen om kärnteknisk verksamhet (SFS 1984:3). Som också påpekas där kan Finland och Nya Zeeland utgöra goda exempel på lagstiftning om förbud mot införsel av kärnvapen. Nya Zeeland har också visat mod genom att kräva att få kontrollera att förbudet respekteras, när utländsk militär besöker landet.

Min förhoppning är att stödet för ett sådant förbud är stort i riksdagen. De motioner som nämns ovan representerar tre partier. Men också representanter för centerpartiet har visat engagemang i frågan. Således framfördes ett förslag om Norden som kärnvapenfri zon i motion 2010/11:U219 av Johan Linander och Annie Johansson (Lööf). I sitt betänkande (2011/12:UU3) uttalade utskottet som sin mening att kärnvapen och kemiska och biologiska vapen utgör hot mot internationell fred och säkerhet. Dock avslogs motionen då med motiveringen att Norden som kärnvapenfri zon endast erbjöd en regional lösning på det globala problem som förekomsten av kärnvapen utgör.

När arbetet mot ett globalt förbud mot kärnvapen nu påbörjas i FN, synes tiden vara inne för att också regionalt ta steg mot en kärnvapenfri värld. I detta sammanhang bör en lag som förbjuder införsel av kärnvapen i Sverige i samband med militära övningar vara ett första livsviktigt steg, ett förbud som naturligtvis också måste gälla vid besök eller stationering av utländsk militär.

Med vänlig hälsning,

Ingegerd M…

—-

Länk till motioner om Kärnvapenförbud

Kärnvapenförbud i norden?

KÄRNVAPEN OCH NORDEN
Är det möjligt att skapa en kärnvapenfri zon i Norden?

ARRANGÖRER
ABF Stockholm, Föreningen Nej till Nato, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Stockholmskretsen, Kvinnor för fred och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Stockholm

Video: Franz Smidek

Upprop

NEJ TILL SVENSKT NATO-MEDLEMSKAP OCH VÄRDLANDSAVTALET

NEJ TILL NATO-BASER OCH NATO:s KRIGSÖVNINGAR I SVERIGE

Efter antagandet av värdlandsavtalet med NATO i maj 2016 har den svenska regeringen fortsatt sitt närmande till militäralliansen NATO. Nya hemliga avtal har ingåtts och Sverige har deltagit i alltmer omfattande krigsövningar tillsammans med NATO. Dessa övningar omfattar stora delar av Sverige och innebär stor påverkan på miljön.

Värdlandsavtalet innebär ett accepterande av NATO:s militära doktrin där användning av kärnvapen ingår som en viktig del. Risk föreligger att NATO-baser upprättas i Sverige, där kärnvapen kan stationeras, och från vilka NATO kan anfalla tredje land. Om Sverige blir medlem i NATO kan vi bli skyldiga att ställa upp som stöd för NATO-ledd militär verksamhet i annat land.

Denna politik innebär ökade spänningar i vårt område och ökar risken för krig.

NAMN ORT

 

Riksföreningen Nej till NATO, partipolitiskt och religiöst obunden

UPPROP

NO TO SWEDISH MEMBERSHIP IN NATO!
NO TO THE HOST NATION SUPPORT AGREEMENT!

NO TO NATO’S BASES AND WAR EXERCISES IN SWEDEN!

After the acceptance of the Host Nation Support Agreement with NATO in May of 2016, the Swedish government has continued to move towards the military alliance NATO. New secretive agreements have been made and Sweden actively participated in increasingly widespread war exercises with NATO. These exercises are held in large parts of the country which means it will have a serious impact on the environment.

The Host Nation Support Agreement implies an acceptance of NATO’s military doctrine where the use of nuclear weapons is an important part. There is a high risk of NATO Bases being built in Sweden where nuclear weapons can be stationed and by so doing puts pressure on Sweden to attack a third country. This will in itself increase tensions with neighboring countries if we were to accept NATO-lead operations. These policies will lead us down the path to war!

NAME ADDRESS

Riksföreningen Nej till NATO, partipolitiskt och religiöst obunden

 

UPPROP

لا لحلف الناتو نداء من منظمة لا لحلف الناتوفي عموم السويد

لا لانضمام السويد لحلف الناتو ولا لاتفاقية استضافة قوات الناتو على الاراضي السويدية

لا لاقامة قواعد عسكرية للناتو ولا لمناورات قوات الناتو على الاراضي السويدية

بعد قبول اتفاقية استضافة قوات الناتو على الاراضي السويدية في شهر آيار/ مايو من سنة 2016 إستمرت الحكومة السويدية بالتقارب من حلف الناتو العسكري ودخلت السويد في اتفاقيات جديدة وسريّة مع الناتو وزيادة على ذلك تشترك السويد في مناورات حربيّة واسعة مع الحلف المذكور منها المناورات المشتركة على قسم واسع من الاراضي السويدية من بعض نتائجه الضرر الذي يلحق البيئة . ان القبول

باتفاقية استصافة قوات الناتو على الاراضي السويدية يعني القبول بعقيدة واسس حلف الناتو التي منها قبول استعال الاسلحة النووية. ان الخطر الاتي هو من ان تُقام قواعد عسكرية للناتو على الاراضي السويدية ترتكز عليها الاسلحة النووية ومنها تنطلق الهجمات الحربية على دولة ثالثة. اذا قبلت السويد الانضمام في عضوية الناتو فذلك يعني الالتزام والاجبار على دعم السويد الحربية التي يشنها الناتو على دولة او دول اخرى. ان هذه السياسة تًزيد من التصعيد والتوتر ومخاطر قيام حرب.

المنطقة     اسم الموقّع

Riksföreningen Nej till NATO, partipolitiskt och religiöst obunden

UPPROP

کمپین نه به ناتو

نه به عضویت و عقد قرارداد همکاری میزبان با ناتو

نه به استقرار پایگاههای نظامی ناتو در سوئد

نه به شرکت در مانورهای نظامی ناتو

پس از تصویب قرارداد همکاری دولت سوئد در چارچوب همکاری کشورهای میزبان با ناتو، دولت سوئد سیاستهای خود را در جهت نزدیکی هرچه بیشتر با این پیمان نطامی را، ادامه داده است.

انعقاد توافق نامه های مخفی جدید و همچنین شرکت در مانورهای نظامی ناتو در منطقه را، میتوان بخشی از این سیاست دانست. انجام این مانورهای نظامی، تاثیرات مخرب و منفی بر محیط زیست کشورهای اسکاندیناوی داشته و خواهد داشت.

پذیرش و تصویب قرارداد همکاری تحت عنوان کشور میزبان، بدان معنی است که دکترین نظامی ناتو که استفاده از سلاحهای مرگبار هسته ای نیز بخشی از آن است، مورد تایید سوئد نیز می باشد.

استقرار پایگاه نظامی ناتو در سوئد، که در آن امکان استفاده از سلاح هسته ای برای حمله به کشور ثالث نیز وجود دارد، بسیار خطرناک خواهد بود. عضویت در ناتو یعنی حمایت دولت سوئد از اجرای عملیات نظامی تحت رهبری ناتو در کشورهای دیگر. ادامه این سیاست یعنی افزایش تنش و تشنج در منطقه.

NAME ADDRESS

Riksföreningen Nej till NATO, partipolitiskt och religiöst obunden