Kärnvapenförbud i norden?

KÄRNVAPEN OCH NORDEN
Är det möjligt att skapa en kärnvapenfri zon i Norden?

ARRANGÖRER
ABF Stockholm, Föreningen Nej till Nato, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Stockholmskretsen, Kvinnor för fred och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Stockholm

Video: Franz Smidek