Peter Hultqvist sitter kvar

Peter Hultqvist sitter kvar som försvarsminister.

Tre ministrar var i skottgluggen för att fällas genom misstroendevotum. Två får gå. Statsminister Lövén meddelar att han kommer att hålla fast vid vid sin försvarsminister. Hultqvist själv framhöll sina insatser när det gäller att bygga ”internationellt samarbete med länder och organisationer”. (Läs: integration av Sverige i NATO.)

Det gäller med andra ord att slå vakt om NATO integrationen. Statsminister Lövén är glasklar på den punkten ”vi behöver kontinuitet i det här arbetet.”

Hultqvist framhålls som en klippa. Man skulle kunna invända att svensk säkerhetspolitik under honom snarast har varit virrig, osammanhängande och snarast utsätter Sverige för nya och större risker genom att Sverige ger förvirrade signaler till omvärlden. Ibland skall Sverige gå med i NATO. Ibland inte men däremot samarbeta så nära NATO att omvärlden måste betrakta oss som de facto medlem.

Det som kallas för ”internationella samarbeten” betyder i praktiken NATO samverkan.

Försvarspolitisk dikt

Försvarspolitisk arena håller utfrågningar med de politiska partierna under Almedalsveckan. Riksdagsledamot Stig Henriksson lade fram Vänsterpartiets syn på säkerhetspolitiken med rapp den 5 juli.

Vänsterns försvarspolitik
är ingen annans lik
Tre minuter kan ge en panik
Men sakargument överröstar skrik
Så:Ska vi öka fredens chanser
Bör vi akta oss för allianser
Både dem i riksdan men också NATO-klubben
För blir det krig då är vi med på stubben
med ett NATO i krig kan vi aldrig gå fri
Smäller de så är vi me. Det är Natos enda garanti.

Men bland de mest prekära
är att vi bara snackar det militära
Ah, för all del, pratar gör vi om det civila
Men utan stålar får det civila fortsatt vila
Och så glöms i krigsretoriken
Hela breda säkerhetspolitiken
Avspänning, nedrustning och diplomati
Fn och OSSE; Satsa på de, det måste vi.

Att bara rusta och öva mer
Är en farlig väg, inser fler och fler
Med Finland ska vi öva men också lära
Grannlandet som står Sverige så nära
För 25 miljarder får de mycket pang
Ryktena börjar komma i svang
Att värnplikten är kostnadseffektiv
och ingen egen försvarsindustri med driv
Och ändå slåss de inte bara med kniv
Finland har inget Miltärindustrikomplex
Medan vi måste kämpa med våran KEX
Och köpa materiel vi inte behöver
Så SAAB och BAE kan tjäna klöver

Men försvar ska vi ha och de ska va bra
Värnplikt och att politiken inte styr detaljerna
Då får vi ut mer och militären förtjänar medaljerna
Jag instämmer med riksrevisionen
Att detaljstyrning drabbar produktionen
För hör upp nu, tycker ni inte att det stämmer
Att foten vet bäst var skon klämmer?

Igen; Finland, värnplikt och inga detaljer
Då kan vi klara våra bataljer
Då kan vi i fred hävda vår gräns
Och i krig slå tillbaka så det

Men före kanoner och ballistik
Kommer alltid säkerhetspolitik
Abraham Lincoln visste och allt fler vet
Håll dig väl med din granne – men bygg ett högt staket.
Tre minuter går sabla fort –
Men nu är det gjort

Med vänlig hälsning

Stig Henriksson
Riksdagsledamot (V)