Annie Lööf (c) skriver inte på kärnvapenkonventionen

Ett vanligt argument för svensk NATO-anslutning är att det inte skulle påverka vår utrikespolitik. Sverige kommer att kunna fortsätta ha en självständig utrikespolitik.

Sen dök frågan om FN:s kärnvapenkonvention upp.

Sverige har deltagit i arbetet att ta fram en FN-konvention för kärnvapenförbud. I somras kom besked från USA:s försvarsminister: Sverige kan inte driva en självständig utrikespolitik genom att skriva under FN-konventionen.i

Inga NATO-länder tänker skriva på.

Nu hakar Centerpartiets Annie Lööf på USA:s försvarsministers brev.

Sveriges försvarssamarbeten med exempelvis USA, Frankrike och Storbritannien kan inte heller fortsätta att utvecklas som tänkt om Sverige skriver under avtalet. ii

Kort sagt: ingen FN-konvention om centern får råda.

På den punkten har Annie Lööf inte sina egna partimedlemmar med sig. Enligt SOM institutets opinionsundersökningar ökar tvärtom motståndet mot NATO bland Centerns medlemmar.iii

iUSA:s försvarsminister varnar Sverige för kärnvapenstopp” av Junas Gummesson, Svenska Dagbladet, 30 augusti 2017.

iiAnnie Lööf: Vi skriver inte under avtal som hotar Sveriges säkerhet” pressmeddelande från Centerpartiet 31 augusti 2017

iiiTillbaka till framtiden? Svenskarnas syn på försvaret, värnplikten och Nato” av Joakim Berndtsson, Ulf Bjereld och Karl Ydén, SOM institutet, 2017-06-16.

 

ÖB:s lapsus

När kritiken mot AURORA 17 växte lovade försvaret dyrt och heligt att detta inte var någon ”NATO-övning”.

Det var bara så att Sveriges försvar var så nedbantat att man MÅSTE hämta in utländska trupper för att agera B-styrka (fienden).

Att de flesta av dessa kom från NATO, ja det var liksom bara en slump.

I den här intervjun från Gotland råkar något annat slinka ur ÖB. Han är nöjd med ”inställning och attityd hos vår personal och de som övar med oss.”

I klartext: det handlar om att öva samordning med NATO-trupper, trots allt.

Mer från Finland

Alliansfrihet.se berättar att det i Finland har kommit ut en antologi om landets säkerhetspolitik med titeln Vakaus Vaakalaudalla. Ajatuksia turvallisuuspolitiikkamme suunnasta (Stabiliteten i vågskålen. Tankar om vår säkerhetspolitiks riktning), med Timo Hakkarainen som redaktör.1 Kanske något liknande ”Bevara alliansfriheten” i Sverige från 2014.

Liksom i Sverige är författarna till stor del officerare och högre tjänstemän.

De återger en uppsats av överste Pekka Visuri. Tonen är lugn och saklig. Ja, Ryssland har rustat upp men Ryssland sträcker sig å andra sidan över ett gigantiskt område över två världsdelar. Lägg därtill att upprustningen skedde från en mycket låg nivå.

1Rysslands rustningar och Finland” på sajten alliansfrihet.se 16 oktober 2017

Fälldins försvar för alliansfriheten

Vännerna på bloggen alliansfrihet.se har hittat en pärla; Det tal som Thorbjörn Fälldin höll för Folk & Försvar den 6 februari 1978. i

Fälldin var alltså Centerpartiets partiledare mellan 1971 till 1985. Han var känd för sin sävliga framtoning. Han blev Sveriges första borgerliga partiledare sedan trettiotalet.

Det skämtades om Fälldin under hans aktiva tid.

Ett vanligt tema var att Centerledaren var ”bonnig” och litet dum. De som mötte honom i förhandlingar bakom lyckta dörrar i kansli och riksdagen uppfattade honom tvärtom som den smartaste mannen i rummet. En ledare som kunde punktera ett uppblåst resonemang någon hållit med en enda fråga.

Han hade ett och annat att säga om Sveriges säkerhetspolitik. Kontrasten mot dagens Centerparti är stor. Sverige befann sig…

…i skärningspunkten mellan strategiska intressen av stor vikt för båda stormakterna. Den ena av dessa är vår granne med politiskt, ekonomiskt och militärt betydelsefulla områden i vår omedelbara närhet.

I Sveriges läge är det naturligt att undvika:

för det första, undvika att komma under den ena supermaktens inflytande och, för det andra, undvika att bli en utpost åt den andra supermakten. I den situationen är den alliansfria politiken alltjämt – och jag är övertygad om också för överskådlig framtid – den bästa lösningen på vårt säkerhetsproblem.


iStatsminister Thorbjörn Fälldin vid Folk och Försvars konferens i Storlien, Rolf Andersson” bloggen alliansfrihet.se av Rolf Andersson, 10 oktober 2017.

Föredömlig debatt i Finland?

Många av de som arbetat med Säkerhetspolitiska frågor i här Sverige har avundats sina finska kollegor och deras sansade säkerhetspolitiska debatt. Bland dem riksdagsmannen Stig Henriksson (V).

Den svenska debatten har för länge sedan urartat till skrikande i falsett om allehanda -hypotetiska- hot från Ryssland och om att kritikerna av svensk NATO-anslutning skulle vara ryska spioner. I Finland fördrar man att samtala förnuftigt.

Så uppfattades det. På det sättet fungerade det utan tvivel den mesta tiden.

Svenska Folkpartiet har förklarat sig vara för finskt NATO-medlemskap. Nu förklarar riksdagsledamoten Stefan Wallin (Svenska Folkpartiet) att en folkomröstning om NATO-medlemskap nog vore en riskabel sak (svaret kan bli nej).

Och som motiv uppger Stefan Wallin en ström av vad som mest liknar konspirationsteorier:

Därför framstår i dag exempelvis en folkomröstning om ett Natomedlemskap som en riskabel operation, som skulle bli en läcker måltavla för dem som anser sig ha motiv till och kapacitet för hybridmanipulation. En folkomröstning om NATO vore som att duka upp en delikatessbricka i björnens ide. i

Det kan vara värt att överväga vad Wallin säger. Finland upplevt två förödande krig mot Ryssland/Sovjetunionen. Trots  det förutsätts alltså finnarna inte kunna tänka själva om de utsätts för en tids ”hybridmanipulationer” (vad det nu är för något) utan vandra i ryssens ledband som en skara zombier.


iWallin: Folkomröstning om Nato vore riskabel operation” Vasabladet, (osignerad) 14 oktober 2017.