Tal vid av Staffan Ekbom manifestation vid Sergels torg gällande slaveriet i Libyen

Denna manifestation är till för det libyska folket. Vi vill fortsätta sätta sökar ljuset mot de omänskliga förhållandena där flyktingarna från främst Afrika behandlas som slavar i Libyen. Svarta som söker sig dit för en bättre framtid placeras i läger som subventioneras av EU som även finansierar klan/stamhövdingar och jihadister som fängslar, misshandlar och utnyttjar flyktingar som de säljer som slavar till högstbjudande.

Hur kan detta elände uppstått?

Detta är ingen naturkatastrof utan människoorsakat kaos som uppstått sedan 2011 då Nato och andra västmakter attackerade Libyen under förevändning av att skydda det libyska folket från utrotning av landets ledare Muammar Gaddafi. Ett påstående som snabbt visat vara utan grund, det var endast en progandalögn för att tjäna som en förevändning för kriget.

Denna attack från Nato tillsammans med bl.a Sverige har alltså lett till kaos i Libyen. Ett land som innan hade Afrikas högsta och jämnast fördelade levnadsstandard med fri utbildning och sjukvård. Landet förde även en självständig utrikespolitik och verkade för ett enat Afrika.
Efter att Nato i samarbete med bland annat jihadister och inhemska stammar störtat och mördat Gaddafi har landet fallit sönder i bitar som styrs av flera s k regeringar och konkurrerande armeer. Tiotusental människor har dödats under attackerna. Även tiotusentals flyktingar har dött under drunkningar i Medelhavet.

Detta elände har alltså orsakats av Natos folkrättsvidriga anfall. Som Natos dåvarande generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen uttryckte det: Natos gjorde sitt jobb, konsekvenserna får andra ta hand om.

Det som gör saken ändå mer obehaglig för oss i Sverige är att den svenska riksdagen under nästan total enighet tog beslut om att deltaga i anfallet genom att skicka Jasplan som skulle hjälpa andra Natoanslutna stater som Norge och Frankrike m.fl att spana ut lämpliga bombmål. Bombmål som t.ex att förstöra den stora vattenledningen som försörjde 70% av Libyens befolkning med vatten.

Det som händer i Libyen är ett tillstånd som Sverige aktivt har bidragit att skapa. Det innebär även att det vilar ett speciellt ansvar på den svenska regeringen att vidtaga åtgärder som tillrättalägger övergreppet på Libyen.

Vi måste även framföra en ursäkt till det libyska folket och ta ansvar för de skador som åstadkommit på Libyen.

Detta visar de ödesdigra konsekvenserna som följer av samarbetet med Nato. Ett samarbete som ständigt ökar och innebär ett hot mot freden i världen.
Sveriges uppgift är att genom diplomati och fredliga överläggningar bidraga till fredliga förhållande. Inte att skicka svenska soldater utomlands i samarbete med Nato på krigsföretag och mörda oskyldiga människor och deltaga i brott mot folkrätten.
Bryt den svenska samarbetet med Nato.
Stöd Libyens folk.
Bekämpa slaveriet.

Genmäle från Sven Hirdman

Sveriges förre Moskvaambassadör Sven Hirdman har nu publicerat ett genmäle i Dagens Industri.

Det är egentligen ett led i en större debatt som började den 12 december med ett upprop: ”Ta steget in i NATO”.

Det var undertecknat av 27 debattörer, flera fd militärer, fd ambassadörer och ett par Timbro-medarbetare och uppmanade Sverige… att ta steget in i NATO.

Och nu kommer alltså svaret. Sven Hirdman räknar upp sex punkter där NATO medlemskap snarast kommer att kvadda Sveriges säkerhetspolitik.

 • Först och främst är NATO-vännernas grundpremiss fel. De antar att Ryssland har ett egenintresse av att starta krig i ett spänt läge.

  ”Ryssland har, i motsats till tänkandet i Japan och i Tyskland på 1930-talet, tillräckliga landområden och resurser för att inte behöva eller vilja sträva efter andras territorier. Landet har också nog av erfarenheter av krig på rysk mark”

 • Ryssland har heller inget behov av att starta något preventivkrig. Landet har redan tillräckligt starkt försvar för att kunna fortsätta ligga på defensiven.
 • Det sägs att Sverige är skyldigt att hjälpa till att försvara Baltikum. Det är fel. Några sådana skyldigheter finns inte.
 • Sveriges utsikter att få stöd utifrån om landet angrips beror på om omvärlden anser det ligga i sitt intresse, inte i det ena eller andra undertecknade pappersfördraget.
 • Går Sverige med i NATO så kommer Ryssland att uppfatta det som ett framflyttande av NATO:s positioner. Det riskerar att öka spänningarna.
  Ökade spänningar är inte till Sveriges fördel.
 • Lägg därtill: Sveriges gradvis allt större inordning i NATO-systemet bidrar till att vårt land skickar osäkra och förvirrade signaler till omvärlden som har svårt att förstå var Sverige egentligen står.

Vykort till Stefan Löfven och Margot Wallström

Fredsvänner

Jag har fått Harriets Otterloos tillstånd att använda hennes vykort men nu med text på baksidan.

Det finns två kort med likartad text, en uppmaning att signera FN:s konvention om kärnvapen. En adresserad till Utrikesminister Margot Wallström och den andra till Statsminister Stefan Löfven.

Du kan köpa de nya korten från mig.

De kostar en krona styck, det betyder…

 • 30 kr för 30 kort plus 14 kronor för porto,
 • 100 kronor för 100 kort, portofritt fom 100 kort och mer.

Skriv din namn, adress, antal kort till Margot och / eller till Stefan. Beställ genom att skicka in betalningen till mitt Plusgirokonto 370814-9509.
De som föredrar att kopiera upp egna kort på egen hand från PDF-originalen gör det.

Jag skrev texten för att visa att vi hedrar ICAN som har fått Nobel priset i år och att vi otåligt vänta på att Sverige skriver på FN:s konvention på ett totalt förbud mot kärnvapen.

För de som inte har frimärken hemma erbjuder vi oss att leverera korten till Riksdagens posthantering i Riksdagshuset utan porto. Samla många undertecknade kort i ett kuvert och skicka till Cilla Svane, Statsrådsvägen 11, 128 38 Skarpnäck som kommer att leverera de underskrivna korten till posthanteringen varje onsdag.

Lycka till,
Marilyn Barden
Nej till Nato
0739 605 360
marilyn.barden@gmail.com
Plusgirokonto 370814-9509

stefan kort margot kort