Genmäle från Sven Hirdman

Sveriges förre Moskvaambassadör Sven Hirdman har nu publicerat ett genmäle i Dagens Industri.

Det är egentligen ett led i en större debatt som började den 12 december med ett upprop: ”Ta steget in i NATO”.

Det var undertecknat av 27 debattörer, flera fd militärer, fd ambassadörer och ett par Timbro-medarbetare och uppmanade Sverige… att ta steget in i NATO.

Och nu kommer alltså svaret. Sven Hirdman räknar upp sex punkter där NATO medlemskap snarast kommer att kvadda Sveriges säkerhetspolitik.

  • Först och främst är NATO-vännernas grundpremiss fel. De antar att Ryssland har ett egenintresse av att starta krig i ett spänt läge.

    ”Ryssland har, i motsats till tänkandet i Japan och i Tyskland på 1930-talet, tillräckliga landområden och resurser för att inte behöva eller vilja sträva efter andras territorier. Landet har också nog av erfarenheter av krig på rysk mark”

  • Ryssland har heller inget behov av att starta något preventivkrig. Landet har redan tillräckligt starkt försvar för att kunna fortsätta ligga på defensiven.
  • Det sägs att Sverige är skyldigt att hjälpa till att försvara Baltikum. Det är fel. Några sådana skyldigheter finns inte.
  • Sveriges utsikter att få stöd utifrån om landet angrips beror på om omvärlden anser det ligga i sitt intresse, inte i det ena eller andra undertecknade pappersfördraget.
  • Går Sverige med i NATO så kommer Ryssland att uppfatta det som ett framflyttande av NATO:s positioner. Det riskerar att öka spänningarna.
    Ökade spänningar är inte till Sveriges fördel.
  • Lägg därtill: Sveriges gradvis allt större inordning i NATO-systemet bidrar till att vårt land skickar osäkra och förvirrade signaler till omvärlden som har svårt att förstå var Sverige egentligen står.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *