Pressmeddelandet från Los Alamos Study Group 2 februari 2018

ALBUQUERQUE, New Mexiko-President Trumps kärnvapenstrategi Nuclear Posture Review som släpptes i dag av Försvarsdepartement fullföljer (mycket mera uttryckligen) ett antal sedan länge i USA införda kärnvapen strategier, förenat med en nytillkommen krigisk retorik vad gäller en ” det hårda nypornas” inriktning.

NPR från 2010, däremot, tonade ned användandet av kärnvapen till det potentiella steget att använda kärnvapen först. Det nuvarande NPR understryker denna möjlighet, i detalj, och efterlyser nya kärnvapen .

Det mest slående med den nya NPR är att den eftertryckligen talar om USA:s militära svaghet utomlands bland annat i förhållande till den ryska taktiska kärnvapenförmågan, vilken per definition inte hotar själva USA utan snarare USA:s allierade militärer samt sina ”vitala intresse” utomlands.

För att på ett mer trovärdigt sätt hindra (avskräcka) ryska attacker mot USA:s konventionella styrkor och intressen, söker det nya NPR nya kärnvapenmöjligheter, däribland nya ”low yield” varianter(kärnvapen med mindre sprängkraft än de nuvarande vapen) som inte är beroende av utländska baser. De ubåtar av Ohio och Virginia- klass som nu finns ska användas som plattform för dessa nya vapen .

Fast det nya NPR inte ändrar mycket i de sedan länge införda strategierna så har den politiska och militära kontexten – vis à vis Ryssland framför allt – ändrats och det på ett drastiskt sätt jämfört med Obamas NPR från 2010.

Till exempel så har Trump administration i sin bredare politiska formulering, fokuserat sin National Defence Strategy med underrubriken Att slipa den amerikanska militärens konkurrensförmåga, mot Ryssland och Kina såsom varande det främsta hoten mot USA, något som innebär en signifikant förskjutning. Detta motsvarar den i den officiella Washington utbredda tron på den ( framför allt ) ryska aggressionen. Faktum är att det är USA:s militära samt politiska gambitar i Eurasien samt i Mellanöstern som inte kunnat uppvisa nämnvärd framgång.

Det primära om inte det enda programsvar på dessa händelser och växlande omständigheter formuleras nu i militära i stället för diplomatiska termer. Det är i första hand denna omvälvande förändring, vars rötter leder tillbaka till Obamas andra ämbetsperiod, som gör att den retoriska tonen samt den konkreta politiken i det nya NPR leder till så stora konsekvenser.

************************************************

NPR förespråkar två större tillägg till arsenalen: kryssningsmissiler med kärnvapenspetsar som avfyras från u-båtar (SLCM) en typ av vapen som skrotades av Obama 2010 samt en ”low-yield” ballistisk missil (SLBM) med en ”low yield” kärnspets för Trident missilerna i bruk idag.

Dessa två nu föreslagna vapen är det synligaste och mest konkreta bevis för den utvidgade roll för kärnvapen i USA:s militära planer samt förhållningssätt, så som det uttrycks i NPR.
Följande paragrafer översätts inte. Man får försöka begripa de tekniska detaljerna efter förmåga. Bläddra förbi denna text för att läsa direktören på LASG, Greg Mellos kommentarerna kring USA:s Nuclear Posture Review.

The low-yield Trident warhead is described as a ”low-cost and near term modification” of an existing warhead. The SLCMs, by contrast, are to be an ”arms control compliant response” to Russia and a ”longer-term” pursuit, beginning with a ”capability study leading to an Analysis of Alternatives (AoA).” The warhead to be used in the new or modified ”modern” missile is not mentioned. Use of the term ”modern,” and the long development path mentioned for the missile, apparently precludes reusing, or rebuilding as-is, the retired Tomahawk Land Attack Missile for this role.

As noted, the proposed SLCM would comply with the Intermediate-range Nuclear Forces (INF) Treaty, which the United States accuses Russia of violating. In a separate development, the FY18 National Defense Authorization Act (NDAA, Section 1243) mandates a research and development program toward an explicitly INF-violating road-mobile ground-launched cruise missile.

The new NPR would continue Obama-era warhead programs, with some changes. Two have been discussed above.

The third change is the cancellation of what was a centerpiece of Obama’s warhead plan, a so-called ”interoperable” warhead (”IW-1”). IW-1 was to replace two different warheads: an existing warhead (the W78) for ground-launched ballistic missiles; and another (the W88) on SLBMs.

The NPR scraps the IW-1. It has been replaced by a much simpler Life Extension Program (LEP) for the W78 warhead, which the NPR says will begin in 2019, one year before the IW-1 was to begin.  The IW-1 had been trenchantly opposed by the Navy as well as others in both the Obama and Trump administrations.

IW-1 was expected to cost $15 billion (B) in then-year dollars, plus any cost associated with accelerating construction of a new factory for the new plutonium warhead cores (”pits”) that IW-1 would require [note 1]. The IW-1 program was to be centered at Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL).

LLNL was the primary design laboratory (and is the current custodian) of the 1.2 megaton B83-1 bomb, which this NPR announces will be retained for some time longer than previously planned. Under Obama however, B83-1 retirement was always contingent upon successful deployment of the new B61-12 bomb, which the Department of Energy (DOE) Cost Estimation and Program Evaluation (CEPE) office estimates will be delayed by two years [note 2].

The cost of, and schedule for, the two proposed new warheads is unknown at this time. Partial information may become available with the Administration’s Budget Request, expected February 12.

The NPR calls for completing all the warhead LEPs planned for the 2020s one year earlier than recently planned (as of November 2017). [See FY18 SSMP (Note 1), pp. 8-33 to 8-35]. This proposed acceleration includes the LEP for the B61-12 gravity bomb, the W88 SLBM warhead, and the W80-4 warhead for the proposed Long Range Stand Off (LRSO) cruise missile. The First Production Unit for what is now the W78 LEP is to be advanced one year from that estimated previously for the IW-1 which it replaces.

This schedule acceleration appears to be entirely unrealistic. According to the DOE CEPE, both the B61-12 and W88 LEPs are likely to be delayed from their stated schedule, the former by 2 years and the latter by one year [note 2].

Detta NPR, liksom sina föregångare, ger endast vägledning. Det fastställer inte strategier. De senaste två NPR:s (2001 och 2010) visade sig vara dåliga på att förutspå den politik som sedan tillämpades. Det första var mycket ”höklikt” båda vad gäller retoriken samt i de specifika vapen som förordades. Det andra uppvisade mera ”duvlika” förhoppningar. Av olika anledningar fick vare sig det ena eller det andra förslaget vad gäller en förändring in kärnvapenpolitiken, stöd i kongressen.

Detta NPR i sig själv varken godkänner eller finansierar kärnvapenprogram, bygger infrastruktur eller beordrar militärer. Det är kongressen som godkänner och finansierar program. Även då sådant har skett har det varit många kärnvapenprogram som aldrig med framgång sjösatts. Även inom det militära området kan presidenten endast beordra det som är möjligt och kan möte motstånd från båda generaler samt amiraler vilket skedde med Obamas IW-1 program.

Det utdrag av det nuvarande NPR som läcktes i januari skrämde många kommentatorer. Alla torde förstå, såsom Fred Kaplan, mångårig kärnvapen journalist, har skrivit: ” Trumps officiella kärnvapen politik skiljer sig inte så mycket från sina föregångares. Det är det som gör det så skrämmande”.

Det rysliga med detta dokument är att det återspeglar de uppfattningar hos officerare samt civila djupt in i Pentagon, som i årtionde har funderat över kärnvapen politiken. Med andra ord så fanns premisserna och logiken långt förre Trump. De har varit invävda i den amerikanska krigsmaskinen sedan lång tid tillbaka. Trump gör det hela ännu mera rysligt därför att han är den första presidenten sedan kalla kriget att tala med stolthet om kärnvapenkrig och att ge intryck av att han skulle faktiskt kunna vara först att avfyra ett kärnvapen. /launch the first strike). Och, därför, till den grad det inte var sant för Bush eller Obama ( eller nästan vilken president som helst) verkar det vara så att han kunde lätt övertalas att ta detta dokument som ett seriöst handlingsprogram.

Mycket av larmet kring detta dokument kretsar kring USA:s politik att inte avsäga sig rätten att slå till först ( first strike) med kärnvapen, ett långsiktigt problem enligt vår mening. Obamas NPR diskuterade inte de upprörande detaljerna eller implikationerna av en sådan politik, vilket han inte ändrade på. Trumps NPR diskuterar dem.

Study Group Director Greg Mello:

”Det som saknas mest i detta dokument är civilt ledarskap Trump tillhandhåller inte detta. Till viss del är Demokraterna skyldiga – allierade som de är med underrättelsefalangen samt andra militära-industriella intressen och som insisterar på att USA måste ha ett fientligt förhållande till Ryssland. Det finns inte på de högsta nivåerna någon organiserad opposition till det nya kalla kriget som intensifieras vecka för vecka. Detta dokument återspeglar och är bara en av de många strategierna som förkroppsligar det nya och ytterst farliga kalla krig.

Olyckligtvis utesluter det ”hårda nypornas ” linje som vi ser i detta NPR bättre alternativ när det i farten framåt skapar fienden det behöver för att rättfärdiga höga militära utgifter. Rädsla används för att skapa mera rädsla – och flera ekonomiska anslag. På detta vis, är våra kärnvapensmissiler riktade mot kongressen. De riktas ävenledes mot det amerikanska folket, vars kärnvapenskräck odlades medvetet och användes av beslutsfattarna som sociala kontrollmekanismer i det första kalla kriget.

”De ”low-yield” Trident stridsspetsarna utgör en självförvållad skada vad gäller den så-kallade logiken bakom kärnvapen uppdraget( mission). De upphovsmän bakom detta NPR verkar vara oförmögna att begripa att vilken som helst användning av kärnvapen – var som helst, mot vilket fiende som helst, under vilka förhållande som helst, kommer omedelbart att medföra existentiella hot för båda USA och världen. Kärnvapen får inte användas – punkt. Begreppet ”kärnvapen” är en ”oxymoron”.

En kraftfull nuclear posture review- en som skulle hjälp att ”göra Amerika stor igen! – skulle var en som uteslöt meningslösa kärnvapenhot, minskade USA:s arsenal och krympte de institutioner samt leverantörer som frodas på existentiella hot mot vårt land.

”Traditionellt diskuterar man USA:s kärnvapenavfyringsmöjligheter som en ”triad”. I verklighet finns det för närvarande 4 alternativ – en quadriad – därför att från luften avfyrade kryssningsmissiler samt fritt fallande bomber har helt olika avfyringsmetoder, från militärt synvinkel sett. NPR föreslår fem avfyringsalternativ – en pentad – då kryssningsmissiler avfyrade från u-båtar kommer att läggas till det tidigare mix.

”Kärnvapenkomplexets samt Försvarsdepartementets moderniseringsprogram vänder man inte hur som haver. Inget som är nytt i detta kommer att vara lätt eller billigt, med undantag av justeringen av några Trident stridsspetsar.

”Det blir kongressens uppgift att bromsa det som är värst i hela det här. Vi måste hjälpa dem. När vi nu gör detta är det viktigt att vara medveten om att i grunden är detta NPR i stort sätt samma som Obamas. Men det försämrade sammanhanget – det nya kalla kriget, tillika den relativa tillbakagång av USA:s maktställning – är klart farligare nu. Försöken att förlita oss på en kärnvapen sköld för våra militära förehavande utomlands kan mycket väl leda till ett kärnvapenkrig vilket till sin natur är okontrollerbart, med potentiellt katastrofala spridningsföljder även om försöken får ett ”lyckligt” slut.

”Det finns inga enkla försvar mot stealthy kryssningsmissiler avfyrade från u-båtar eller lastfartyg. Ryssland, Kina och många andra länder har eller snart kommer att ha denna teknologi. Att stimulera en provokativ kryssningsmissilkapplöpning för vilket det inte finns något försvär är en lika djupt korkad politik för Trump som det var för Obama Asymmetriska svar till de nya hoten vi eftersträva att påtvinga andra kommer att hittas, svar vi kanske kommer att gilla än sämre än kryssningsmissiler.

” I motsats till det som påstås här, leder kärnvapen inte till fred. Tanken som förs i detta NPR är att kärnvapen kan hjälpa till att göra planeten ”säker” för USA och dess krig med ombud, medan vi alla förblir utsatta för det allmänna hotet om förintelse. Deras påverkan på vår kultur och karaktär samt på hela det sociala kontraktet, har varit djupt skadligt. Som Simon Weil uttryckte det i sin berömde essai om Iliaden .’ Således är det de till vilket ödet skänker makt, som förgås för att allt för mycket förlitade sig på det’”.

Tilläggskommentarer

”Vid början av Obamas andra ämbetsperiod började de neokonservativa att bli allt mäktigare. Deras målsättning var och även nu är att besegra – att knäcka – Ryssland för att summera Henry Kissinger samt att begränsa Kina och härmed regera över världen. Det är innehållet i detta dokument och det är därför det är så ödesmättat och skrämmande. Att säga: ”Se alla de skräckinjagande saker som Trump får ur sig” är att missa den djupare poängen att en framgångsrik konflikt med Ryssland har varit hela drivkraften bakom USAs politik sedan flera år. Det här är bara ytterligare ett uttryck för detta nu på kärnvapens arena. Blir du rädd? Det borde du vara. Givet att ”segern” över de euroasiatiska makterna måste bli vårt, och det är så man ser det – så är en mäktig, användbar och gigantisk arsenal av kärnvapen båda underförstått och nödvändigt. Det finns en samstämmighet över de politiska gränserna i Washington i dag liksom det fanns under Obama, att Ryssland kommer så småningom att ge sig om trycket är tillräckligt hårt. En ” liggande Ryssland”, såsom fallet var under Yeltsin, uppfattas i Washington som världens naturliga ordning. Att knäcka Ryssland är i sin tur inkörsporten för att begränsa den uppåtstigande Kina.
”De neokonservativa som först skrev denna rapport ( innan generalerna och budjet hökarna rensade ut det värsta bitarna) har delvis rätt. Liberalernas saga om USA:s plats i världen håller på att göra slut på syret. Vi kan inte härska över världen med ”mjuk makt”. Hur mycket vi än klagar så har andra stater också mjukmakt. Kejsarens nakenhet blir uppenbar för allt flera länder i världen. Vad ska vi då göra? Med Trumps politik säger de neokonservativa samt generalerna: ”Vi måste skrämma ännu mer, inklusive med stödd av kärnvapen och vara redo att slåss”. Detta funkar inte . Vi kan inte regera världen varse sig med mjuk eller hård makt. Det går helt enkelt inte att härska över världen. Ensidiga steg mot fred och solidaritet från USAs sida måste tas nu för att undvika de fruktansvärda konsekvenserna av vår hittillsvarande politik, den politik som sträckt sig över fler president perioder. Vi måste sätta imperiet åt sidan – släppa det – och undvika det sammanbrott som väntar de flesta imperier till slut.

” Detta NPR är på många sätt de neokonservativas samt de militäras hjärterop. Vad hände med det amerikanska århundrade? Kommer det att ta slut? Säkert måste det vara att kärnvapen kan ånyo vara vårt vinnande vapen. Utgör de inte maktens stora sköld (aegis) som kan skydda våra utsända trupper när de nu slås världen över för våra ”vitala intressen? Med andra ord handlar detta NPR specifikt om svaghet. Om tillbakagång och om hur kärnvapen vore ett hjälpmedel för att förhindra det. Märkligt nog finns det ingenframstegs vision mot något positivt . I detta dokument gäller det enbart krig, alltid krig. Det finns ingen diplomati. Ingen gemensam säkerhet. Ingen mänsklig solidaritet. Ingen omsorg om miljön, ingen minskning av klimat förändringarna. Det är en paranoid neokonservativ essä om hård makt, överskrivit och redigerat av generalerna.

Ämne:

[Los Alamos Study Group] Press release: Nuclear Posture Review Calls for Continuing Weapons Modernization — Minus ”Interoperable” Warhead, Plus New Nuclear Attack Options

Datum:

Fri, 2 Feb 2018 17:23:10 -0700

Från:

Greg Mello <gmello@lasg.org>
lasg@lists.riseup.net, Greg Mello <gmello@lasg.org>
lasg_press-friends@lists.riseup.net, lasg_press-national@lists.riseup.net, LASG main listserve <lasg@lists.riseup.net>
twm@lasg.org

Since 1989, the Los Alamos Study Group community—our staff and board, volunteers, interns, and supporters—has consistently provided leadership on nuclear disarmament and related issues in New Mexico. Not infrequently, we also have provided leadership nationally as well. Our work includes research and scholarship (central to all we do), education of decisionmakers, providing an information clearinghouse for journalists, organizing, litigating, and advertising. We place particular emphasis on the education and training of young activists and scholars.

Our careful, reasoned approach has gained us many friends, and built bridges even with people in the nuclear labs and plants. Since September 11, 2001, our work has increasingly placed nuclear weapons in the context of aggression abroad and the militarization of our society at home.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *