Aktionsgruppen demonstrerar

Vi var inbjudna att presentera oss på Stoppa ACE:s manifestation den 27 april.

Eva företrädde oss. Här är hennes tal.

Vi i Aktionsgruppen mot Nato tackar för att vi får medverka i er manifestation.

Aktionsgruppen bildades i januari i år och vi är en partipolitisk obunden grupp som agerar utifrån en plattform där vårt främsta mål är att hålla Sverige utanför NATO.

Vi bedriver en namninsamlingskampanj där vi uppmanar människor att skriva under ett Upprop mot Värdlandsavtalet. Detta avtal som inte många känner till.

Som ett led i våra politikers iver att smygansluta Sverige till NATO, tecknade den förra regeringen ett avtal med NATO straxt före VALet 2014.

Detta Avtal VÄRDLANDSAVTALET ska upp till omröstning i Sveriges Riksdag 2016. Förberedelsearbetet med att skriva om Svenska lagar är redan igång.

Av alla pakter och överenskommelser med Nato är detta det hemligaste och Farligaste. Det kommer att föra oss så långt in i Nato att skillnaden mellan fullt medlemskap blir liten.

Avtalet har inte nämnts i Tv och radio och heller inte i pressen , tills helt nyligen då 31 kända kulturarbetare fick in en artikel mot Avtalet i DN debatt. Det har gett oss en välbehövlig skjuts framåt i vårt arbete. Så har även Birger Schlaugs träffsäkra inlägg om Avtalet i Stockholms Fria tidning gjort.

Förra veckan har regeringens FÖRSVARSPROPOSITION offentliggjorts. Där står uttryckligen att ALLIANSFRIHETEN INTE SKA UTREDAS VIDARE. MEN MAN KOMMER ATT FÖRDJUPA SAMARBETET MED USA OCH NATO.

Men det förekommer Ingen debatt i riksdagen , få politiker verkar känna till Värdlandsavtalet, eller kanske låtsas det att de ingenting vet? Det går inte att debattera om det man inte känner till.

Det vi däremot bombarderas med i massmedia är hur hotfullt Ryssland är.

Vad vi sett är Rysslands reaktion på att se sig blivit omringat av NATObaser. Hur hade USA reagerat på att bli omringat? VI minns Kuba krisen 1962.

Varför är avtalet så farligt?

Om avtalet träder i kraft kan vi komma att inom Svenskt territorium tvingas förvara kärnvapen, eftersom vi till skillnad från Norge och Danmark inte har något undantag för detta.

Det militärpolitiska spänningarna i vårt område kommer att öka högst betydligt. Ryssland har redan sagt att man ser allvarligt på att Sverige har militärt samarbete med länder som är Natomedlemmar. Länge har Sverige och Finland verkat neutraliserande på just dessa spänningar.

Avtalet ger Nato rätt att angripa tredje land(Ryssland) från vårt territorium.

Natos armé kommer att åtnjuta immunitet det vill säga : soldater och Natopersonal kan inte dömas för brott begångna i vårt land.

Sverige ska öppna gränserna för Nato-operationer,övningar eller skarpa insatser. Sverige kommer att få svårt att motsätta sig detta, och eftersom Natos generaler har initiativrätt, kommer det i praktiken bli som Nato önskar.

Detta ökar risken att Sverige blir direkt måltavla för förödande verdergällning vid exempelvis ett Natoangrepp mot Ryssland.

Ett Ryskt angrepp mot Sverige behöver inte betyda att Nato ”hjälper till att försvara oss”. Det är upp till Nato och ta ställning om det vill det eller ej.

Att släppa in världens farligaste land är lätt, men hur blir det om vi inte vill ha NATO i Sverige mer?

Kommer Irak, Syrien och Libyens öde då bli vårt?

Kommer man sprida rykten och demonisera vår Statsminister för att legitimera ett angreppskrig mot oss.

En sak är säker kamrater: DET KOMMER ATT STÅ OSS DYRT OM VI FÖRHÅLLER OSS PASSIVA TILL DET FAKTUM ATT SVERIGE ÄR PÅ VÄG IN I NATO. VI MÅSTE GÖRA ALLT VI KAN FÖR ATT FÖRHINDRA DET.

Även om Värdlandsavtalet ändå går igenom så måste vi fortsätta vår kamp för Ett alliansfritt Sverige. Målmedvetet och under lång tid .

Protokoll, stormöte för aktionsgruppen Nej till NATO, 21 april

Protokoll, stormöte för aktionsgruppen Nej till NATO, 21 april, 2015, kl 18-21.

Närvarande:Jaime Basuallo, Inger Blomstrand, Marilyn Barden, Gunnel Bergcrantz, Barbara Brädfors, Claes Engelbrandt, Staffan Ekbom, Parvin Geschwid, Eva Jonson, Barbro Kjelkrud, Dine Malmsten, Sigyn Meder, Åsa Murray, Jan-Erik Romson, Klas Sandberg Mia Stubbendorff, Gunilla Wettersjö

Ordförande: Staffan Ekbom

Sekreterare: Klas Sandberg.

§1)Val av ordförande och sekreterare

Mötet inleddes. Staffan Ekbom valdes till ordförande och Klas Sandberg till sekreterare.

§2)Rapporter

Marilyn läser upp öppet brev från ett fredsaktivister på Orust.

Vi har haft möte i Bredäng och samlat namnunderskrifter i Bredäng, Skärholmen och Slussen. Staffan har deltagit i Jan Myrdal sällskapets möte. Alla knapparna hade sålt slut och en hel del underskrifter hade samlats in.

En ny omgång kampanjknappar är beställda.

Eva hade etablerat kontakter på Västkusten. Från Ulf Bjerén i Karlskrona fick vi ett ekonomiskt bidrag.

Gunnel är missnöjd med det förra protokollet. Där hade stått att hon och Eva hade samlat namn i Bredäng. Det var fel framhöll Gunnel. De hade delat ut flygblad, inget annat.

Gunnel vill också ha taget till protokollet att hon har två gatupratare, och ett litet bord som kan användas vid evenemang.

§3)Organisation av namninsamlingen

Vi delade upp ansvaret för namninsamlingen i Stockholmsorådet och landade på följande:

Eva tar ansvaret huvudansvaret för sydvästra Stockholm.

Birgitta tar ansvaret linje 17-området.

Claes Engelbrandt får ansvaret för innerstan.

Dine tar ansvaret för Järva området.

Barbro Brädfors tar ansvaret för Vällingby. De är sammankallande inom sina respektive områden och kan själva ta initiativ.

Evenemang kan utlysas via eller via gruppmail.

Eva berättade att hon gärna vill slippa ansvaret för flygbladen som hon ordnat fram till nu. Det börjar bli en tung bit.

§4)1 maj

Birgitta gick igenom: Det finns sex demonstrationer vi skulle behöva bevaka.

  1. Samlingen vid La Mano monumentet. 09:30-10:30.
  2. SAC:s samling på Sergels torg 11:00.
  3. VP:s samling på Medborgarplatsen 1200 och tåg till Kungsträdgården.
  4. SKP:s samling på Hötorget 12:00.
  5. KP:s samling på Mynttorget 14:30 för tåg mot Sergels torg.
  6. Socialdemokraterna och facket. Samling i Humlegården 13:00, i höjd med Ritz biografen för tåg mot Norra Bantorget.

Vi har två olika flygblad som skall delas ut.

De största tågen är Vänsterpartiets och Socialdemokraternas. Hos Vänsterpartiet får man antagligen fler underskrifter men hos Socialdemokraterna finns de som behöver påverkas.

Listor gick runt, mötesdeltagare skrev upp sig på de olika tåg de ville delta i.

4.1.Samlingen vid La Mano 09:30

Jan-Erik Romson, Marilyn Barden, Inger Blomstrand, Jaime Basvallo, Eva Jonson, Mia Stubbendorff, Klas Sandberg, Staffan Ekbom.

4.2.Socialdemokraterna, samling Humlegården 13:00

Jan-Erik Romson, Barbro Kjelkrud, Marilyn Barden, Åsa Murray, Eva Jonsson, Klas Sandberg. Claes Engelbrandt, Hans Söderling.

4.3.Vänsterpartiet

Gunnel kommer att ha bokbord i Kungsträdgården vid tågets destination. Vi har tillstånd från Vänsterpartiet.

Det bestämdes inte vilka som skulle ha hand om banderoller, flygblad o dyl.

§5)Hirdman mötet, ABF huset 19 maj

Staffan kallade det Aktionsgruppens största satsning. Många av flygbladen som skall delas ut handlar om det.

Aktionsgruppen har inte fått samarbete med ABF-huset. Det betyder att ABF kommer inte att trycka våra flygblad eller se till de ligger framme på borden i Foajén. Det måste vi sköta om.

5.1.Kontakter med andra organisationer

Gunnel undrar varför vi ännu inte har kontaktat de politiska ungdomsförbunden som SSU och Grön Ungdom. Staffan berättade att han förbereder ett utskick.

I övrigt är Aktionsgruppen inbjuden att tala på Stoppa ACE:s manifestation på Södermalmstorg den 27 april klockan 18:00. Eva kommer att tala där för aktionsgruppens räkning. Vi är inbjudna att framträda på Ung Vänsters kongress i Karlstad.

Staffan har med framgång presenterat Aktionsgruppen på Jan Myrdalsällskapet. Därtill kommer att ledningsgruppen skall träffa riksdagsman Stig Henriksson för att närmare bestämma hur höstens möte i riksdagen skall utformas.

Beslut fattades att Aktionsgruppen Nej till NATO stödjer fredssamtalen i Degerfors.

Eva har förslag på ett riksmöte, med folk från hela landet. Det skulle kunna hållas utanför Stockholm. Kanske i Degerfors.

Därtill finns planer på att ordna filmkväll i samarbete med biocafé Tellus. Det är aningen osäkert vilken eller vilka filmer som skall visas.

§6)Studieträffar

Birgitta meddelar att den första studieträffen hållas, den 11 maj klockan 18:00.

§7)Övrigt

Parwin ville berättade att man kommer att högtidlighålla den sovjetiska segerdagen den 9 maj. Det skulle kunna vara ett tillfälle att samla signaturer. Detsamma gäller årsdagen av massakern i Odessa den 2 maj.

Staffan meddelade att ledningsgruppen behövde förstärkas. Claes ombads ingå Dine berättade att man skulle komma igång med sina namninsamlingar och utse någon som kan representera Järva i ledningsgruppen.

Nästa stormöte för Aktionsgruppen kommer den 26 maj, kl 18:00 i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40.

Dagordning, Aktionsgruppen Nej till NATO 21 april

Dagordning för det kommande stormötet, Aktionsgruppen Nej till NATO Tegelviksgatan 40, 21 april Stockholm, kl 1800, 2015.

§1)Formalia

Mötet inleds.

Ordförande och sekreterare utses.

§2)Rapport

Redogörelse för Aktionsgruppens verksamhet, Bredängsmötet läget i namninsamlingen.

§3)Organisation av namninsamling

Vem kan göra vad och när?

§4)1 maj

Vem gör vad och när. Det finns sex manifestationer vi skulle behöva bevaka.

1. Kl 9.30 – 10.30 La Mano,

2. Kl 11.00 SAC Sergels Torg

3. kl 12.00. 3.a. VP och diverse andra Medborgarplatsen mot Kungsträdgården där vi kommer att bokbord. 3.b. SKP Hötorget

4. kl 13.00 KP Mynttorget, mot Sergels Torg, möte kl 14.30

5. kl 14.00 Socialdemokraterna, samling Humlegården, tåg mot Norra Bantorget

Birgitta kommer att ha listor där man kan anmäla vilka tåg man kan vara med på.

§5)Mötet på ABF 19 maj med Hirdman

Det behövs hjälp både med själva mötet och för att se till att våra flygblad ligger i ABF huset.

§6)Studieträffar

Birgitta redogör.

§7)Avslutning

Protokoll för Aktionsgruppen Nej till NATO

Protokoll för Aktionsgruppen Nej till NATO, 19 mars 2015, kl 18-19.

Närvarande: Marilyn Barden, Gunnel Bergcrantz, Inger Blomstrand. Olga Bruce, Barbara Brädefors. Kjell Bygden. Paulina Collao. Staffan Ekbom, Claes Engelbrandt, Parwin Geschwind, Eva Jonson. Barbro Kjelkerud, Birgitta Lardell. Åsa Murray, Gunilla Nilsson,Henrik Persson, Jan-Erik Romson, Klas Sandberg. Lennart Söderberg

Ordförande: Staffan Ekbom

Sekreterare: Klas Sandberg.

§1)Val av ordförande och sekreterare.

Mötet inleddes. Staffan Ekbom valdes till ordförande och Klas Sandberg till sekreterare. Somliga mötesdeltagare var missnöjda över att inte ha fått protokollet från föregående möte.

En ny punkt las till dagordningen. Arbete på 1 maj.

§2)Var står vi? Kort resumé

Staffan inledde med att sammanfatta läget. Just nu går namninsamlingen trögt. Vi har tröskat igenom många av de välbekanta progressiva kretsarna och det är svårt att nå ut utanför de kretsarna.

Eva och Jan-Erik bekräftar att det är svårt att samla in namn. Många människor är osäkra, förstår inte vad värdlandsavtalet är för något, världsläget verkar osäkert och frågar om vi inte borde gå med i NATO i alla fall.

De i ledningsgruppen som är medlemmar av Vänsterpartiet kommer att lämna motioner om värdlandsavtalet.

Knapparna har kommit fram. Gunnel fick en varm applåd för att ha bidragit med pengarna.

Staffan berättade också om hur vi försöker organisera en debatt i Riksdagen med hjälp av riksdagsman Stig Henriksson (v) till hösten. Han hoppas kunna åstadkomma en bred debatt med både NATO anhängare och motståndare.

Vi försöker också få in artiklar i pressen. Folket i Bild har gjort en intervju med Staffan. Flamman kommer att ta en sak men vi behöver göra mer. Drömmen vore att få in något i Aftonbladet eller kanske ETC. De är störst men svårflörtade.

Staffan har provat med båda. Aftonbladet hade sagt nej omgående. ETC iddes inte ens svara.

Gunnel ville att vi skulle använda svenska flaggan mer i vår marknadsföring. I annat fall lämnar den progressiva rörelsen den i klorna på SD.

Många av de övriga mötesdeltagarna höll inte med. ”En borgerlig symbol” tyckte någon.

§3)Hur organiserar vi namninsamlingen?

Staffan sammanfattade. Vi behöver få in namnunderskrifter i snabbare takt. Nu i slutet av mars börjar vädret göra det enklare att arbeta utomhus. Vi behöver nu få fram folk som kan stå på olika platser i staden. Listor över olika platser gick runt. Marilyn hade textat skyltar man kunde hänga på sig. Gunnel hade svart tyg som kunde användas för banderoller.

Man diskuterade också vilka sorters platser som var lämpliga. Eva och Gunnel hade provat att samla underskrifter i Bredäng. Det hade inte känts lovande. Ofta hade människor på gatan varit för stressade för att skriva på.

Det föreslogs att man kunde ge sig in i caféer. Där brukade folk ha tid. Inger föreslog också att man kunde försöka samla namn på olika möten. Det enda man behövde tänka på i så fall vore att ha mötesledningens tillstånd.

Birgitta framhöll att det fanns en stark bieffekt: vi spred budskapet om NATO motståndet och värdlandsavtalet.

Lennart frågade om inte Notarius Publicus kunde hjälpa till att räkna namnen när uppropet var avslutat eller om institutionen var avskaffad.

§4)Arbete 1 maj

Staffan berättade att vi kommer försöka delta med banderoller i de viktigaste tågen, S, V, SKP och anarkisterna.

Gunnel ville kontakta V och begära tillstånd att ställa upp bokbord i Kungsträdgården. Jan-Erik ville att aktionsgruppen skall ha bokbord i Humlegården.

Eva nämnde La Mano monumentet som en bra startpunkt den 1 maj. Folk från en mängd olika partier och grupper brukade samlas och mingla. Stämningen är i allmänhet avspänd.

§5)Studieträffar

Birgitta ville hålla studieträffar, icke minst för de som skall samla namn. Det skulle kunna bli tillfälle att utbyta erfarenheter, vilka argument och motargument som kan möta.

§6)Föreläsning med Stefan Lindgren

Den punkten måste ställas in. Stefan kom inte.

§7)Nästa möte

Nästa stormöte blir den 21 april, kl 18. Samma lokal.

§8)Mötet avslutas

Möte med Sven Hirdman

beskow-salen

Svenskt NATO-medlemskap riskerar om något att försämra vårt lands säkerhetspolitiska läge, göra det mer riskabelt. Inte förbättra det.

Det är beskedet från en av Sveriges mest erfarna diplomater Sven Hirdman, före detta svensk ambassadör i Tel Aviv och Moskva, före detta chef för krigsmaterialinspektionen, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapliga akademin, ledamot av Moskvas statliga institut för internationella relationer.

Den 19 maj har du tillfälle att höra Sven Hirdman själv förklara sina tankegångar utförligare, vad han ser håller på att hända och vad som behöver göras, i ABF huset, Sveavägen 41, klockan 1800.

Arrangör: Aktionsgruppen Nej till NATO

e-post:info@nejtillnato.se

https://www.facebook.com/events/1040618105952843/

Kontakt: Staffan Ekbom 070-722 76 22

Nedladdningsbart flygblad http://red.nejtillnato.se/wp-content/uploads/2015/03/hirdman.pdfpdf-icon

Stormöte

Protokoll, stormöte för Aktionsgruppen Nej till NATO 19 februari, Solidaritetshuset, sammanträdesrum Draken.

Närvarande: Marilyn Barden, Gunnel Bergcrantz, Inger Blomstrand, Olga Bruce, Anna Bång, Staffan Ekbom, Claes Engelbrandt, Parwin Geschwind, Jan-Erik Gustafsson, Eva Jonson, Barbro Kjelkerud, Birgitta Lardell, Karin Lindblom, Dine Malmsten, Klas Sandberg, Mia Stubbendorf, Lennart Söderberg, Alberto Valencia, Rita Vivanco

Ordförande: Staffan Ekbom

Sekreterare: Klas Sandberg.

§1)Formalia.

Mötet inleddes. Staffan utsågs till ordförande och till Klas sekreterare. Frågan väcktes om det fanns några invändningar mot förra mötesprotokollet.

Ingen hade någon invändning.

§2)Namninsamling

Staffan redovisar vad som hänt. Bland annat har vi gjort en smärre ändring på det upprop förra stormötet godkände. Ingen hade någon invändning. Jan-Erik frågade om det inte fanns någon risk att en del namn blev otydliga när alternativet ”namnförtydligande” försvunnit på papperslistorna. Staffan trodde inte det skulle bli något problem. Han hade varit i kontakt med Riksdagen om de hade några krav för namnlistor och petitioner. Det finns ingen standardutformning man måste följa.

Namninsamling rullar på. Om man lägger samman vad som kommit in på nätet och det som finns på papperslistor bör vi ha 600 signaturer på uppropet mot värdlandsavtalet.

Inger påpekade att vi kommer att behöva mycket, mycket mer innan någon tar notis. Kanske skulle vi behöva dra in så mycket som 300 namn om dagen.

Staffan berättade om försöken att få VIP personer att medverka. Hittills har de flesta varit undvikande.

§3)Ekonomi

Enligt Marilyn har Aktionsgruppen cirka 5 000 kronor på kontot.

§4)Upptaktsmöte och presskonferens

Vi kommer att ha en presskonferens och ett upptaktsmöte. Presskonferensen kommer att hållas den 23 mars i någon lämplig, mindre lokal i ABF huset. Klas får i uppdrag att skriva och skicka ut pressmeddelandet. Jan-Erik har en utskickslista.

Hoppet om att riksmedia nappar är dessvärre begränsat. Kanske kan vi få med den progressiva pressen. Marilyn försöker bearbeta kontakter på Flamman. Eva hör sig för med Kajsa Ekis Ekman på ETC. Övriga tidningar som nämndes var Arbetet, Arbetaren, Fria Tidningen, Norrländska Socialdemokraten.

Lennart framhöll att vi inte fick glömma den kristna fredsrörelsen.

Upptaktsmötet kommer att gå av stapeln den 27 mars i Sandlersalen.

§5)Märke

Det finns två förslag till märkesknapp. Klas har gjort det ena. Marilyn det andra.

Marilyn ansåg att vi borde beställa 1 000 knappar. Då skulle priset bli lägre. Klas invände att han visserligen gjort det ena men att det inte borde vara någon brådska att beställa, att frågan var om man kunde få så många som 1 000 knappar sålda. Därtill: att beställa så många skulle dessutom i värsta fall utradera Aktionsgruppens lilla budget och det fanns andra utgifter som var viktigare.

Gunnel Bergkranz erbjöd sig att donera 5 000 kronor.

Sedan var frågan vilket märkena man skulle anta. Olika mötesdeltagare talade för de olika alternativen. Istället för att hålla omröstning beslutade Staffan båda förslagen skulle antas, det ena som knapp. Det andra som klistermärke.

§6)Internetsatsningar

Staffan berättade om den nya sajten http://www.alliansfriheten.se, sjösatt av Rolf Andersson, Lars-Gunnar Liljestrand och Anders Björnsson. En kunskapsbank om NATO frågan. Klas passade på att visa om Aktionsgruppens egen, nystartade sajt http://www.nejtillnato.se och om hur man kan hämta material därifrån.

§7)Propagandamaterial

Staffan berättar att flygbladet kommer att bearbetas. Kvällens möte skall försvinna från avdelningen kommande evenemang. Dessutom skall ett nytt flygblad tillkomma som handlar specifikt om värdlandsavtalet.

En annan knepig fråga är att vi behöver ha ett någotsånär centralt ställe där folk kan hämta ut namnlistor och flygblad. Lennart föreslår Söderbokhandeln.

Man kom in på hur namninsamlingen skulle organiseras. De närvarande skrev upp sina hemdadresser. Listan kopierades och delades ut. Eva föreslår att de som bor i samma område ringer varandra för att börja jaga signaturer och dela ut flygblad. En dam som varig med förut infogar att man skall ”jaga” på torg, inte på parkeringsplatser. På torg tar sig folk tid att stanna, prata och skriva på vårt upprop.

Man skall också spana efter ”vita fläckar”. Områden vi ha svårt att täcka in.

§8)Samarbete med andra organisationer

Under den här punkten kom man framför allt in på olika möten vi kunde besöka för att jaga underskrifter till uppropet, informera om värdlandsavtalet och om vår egen aktionsgrupp. Birgitta och några andra kommer att besöka 8 mars nätverkets möte på Fryshuset den 5 mars. Det kommer att hållas demonstration ett par dagar senare. Då skall hon också försöka medverka.

Marilyn tipsade om FI framgångsrikt använt homeparties. Något för oss?

§9)Möte med riksdagsman Stig Henriksson (v)

Ledningsgruppen mötte riksdagsman Stig Henriksson, ledarmot av försvarsutskottet den 17 februari. Han hade varit intresserad, lyssnat och kommit med flera råd.

Ett var att aktionsgruppen ordnade seminarium i Riksdagen. Han tipsade också om lämpliga politiker att bearbeta.

Staffan hade intrycket att Stig Henriksson var tacksam för att få samtalsparners i säkerhetspolitiska frågor. Det är ingen stor fråga i Vänsterpartiet. I utskottet har nästan alla andra partier pratat sig samman bakom lyckta dörrar.

§10)Nästa möte

Det beslutades att vi skulle hålla nästa stormöte den 19 mars. Samma tid, samma plats vilket innebär Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm.

protokoll 19feb15pdf-icon