Birger Schlaug: ”Nato-en bomb i knät på regeringen”

Birger pressbild
Birger Schlaug, politisk veteran som tvekar om värdlandsavtalet.

Birger Schlaug har skrivit på vårt upprop mot värdlandsavtalet. Han blev nummer 565. I en debattartikel i Stockholms Fria tidning skriver han:

Den borgerliga regeringens plan var att avtalet skulle skrivas under redan i år. Den rödgröna regeringen har insett att man sitter med en bomb i knät. Man har därför förlängt stubintråden. Planen är nu att lämna förslag nästa år. Formellt hänvisar man till utredning av hur svensk lagstiftning måste förändras. Man säger ingenting utåt om intern splittring. Statsminister och försvarsminister vet att Miljöpartiets ledning är villig att svälja avtalet, men anar förstås att språkrören än en gång riskerar att få krypa till korset. Precis som när det gällde Saudiavtalet. Utanför regeringen kan Vänsterpartiet banka in det ena slaget efter det andra. Ett upprop mot avtalet har startats på nätet.

Protokoll för Aktionsgruppen Nej till NATO

Protokoll för Aktionsgruppen Nej till NATO, 19 mars 2015, kl 18-19.

Närvarande: Marilyn Barden, Gunnel Bergcrantz, Inger Blomstrand. Olga Bruce, Barbara Brädefors. Kjell Bygden. Paulina Collao. Staffan Ekbom, Claes Engelbrandt, Parwin Geschwind, Eva Jonson. Barbro Kjelkerud, Birgitta Lardell. Åsa Murray, Gunilla Nilsson,Henrik Persson, Jan-Erik Romson, Klas Sandberg. Lennart Söderberg

Ordförande: Staffan Ekbom

Sekreterare: Klas Sandberg.

§1)Val av ordförande och sekreterare.

Mötet inleddes. Staffan Ekbom valdes till ordförande och Klas Sandberg till sekreterare. Somliga mötesdeltagare var missnöjda över att inte ha fått protokollet från föregående möte.

En ny punkt las till dagordningen. Arbete på 1 maj.

§2)Var står vi? Kort resumé

Staffan inledde med att sammanfatta läget. Just nu går namninsamlingen trögt. Vi har tröskat igenom många av de välbekanta progressiva kretsarna och det är svårt att nå ut utanför de kretsarna.

Eva och Jan-Erik bekräftar att det är svårt att samla in namn. Många människor är osäkra, förstår inte vad värdlandsavtalet är för något, världsläget verkar osäkert och frågar om vi inte borde gå med i NATO i alla fall.

De i ledningsgruppen som är medlemmar av Vänsterpartiet kommer att lämna motioner om värdlandsavtalet.

Knapparna har kommit fram. Gunnel fick en varm applåd för att ha bidragit med pengarna.

Staffan berättade också om hur vi försöker organisera en debatt i Riksdagen med hjälp av riksdagsman Stig Henriksson (v) till hösten. Han hoppas kunna åstadkomma en bred debatt med både NATO anhängare och motståndare.

Vi försöker också få in artiklar i pressen. Folket i Bild har gjort en intervju med Staffan. Flamman kommer att ta en sak men vi behöver göra mer. Drömmen vore att få in något i Aftonbladet eller kanske ETC. De är störst men svårflörtade.

Staffan har provat med båda. Aftonbladet hade sagt nej omgående. ETC iddes inte ens svara.

Gunnel ville att vi skulle använda svenska flaggan mer i vår marknadsföring. I annat fall lämnar den progressiva rörelsen den i klorna på SD.

Många av de övriga mötesdeltagarna höll inte med. ”En borgerlig symbol” tyckte någon.

§3)Hur organiserar vi namninsamlingen?

Staffan sammanfattade. Vi behöver få in namnunderskrifter i snabbare takt. Nu i slutet av mars börjar vädret göra det enklare att arbeta utomhus. Vi behöver nu få fram folk som kan stå på olika platser i staden. Listor över olika platser gick runt. Marilyn hade textat skyltar man kunde hänga på sig. Gunnel hade svart tyg som kunde användas för banderoller.

Man diskuterade också vilka sorters platser som var lämpliga. Eva och Gunnel hade provat att samla underskrifter i Bredäng. Det hade inte känts lovande. Ofta hade människor på gatan varit för stressade för att skriva på.

Det föreslogs att man kunde ge sig in i caféer. Där brukade folk ha tid. Inger föreslog också att man kunde försöka samla namn på olika möten. Det enda man behövde tänka på i så fall vore att ha mötesledningens tillstånd.

Birgitta framhöll att det fanns en stark bieffekt: vi spred budskapet om NATO motståndet och värdlandsavtalet.

Lennart frågade om inte Notarius Publicus kunde hjälpa till att räkna namnen när uppropet var avslutat eller om institutionen var avskaffad.

§4)Arbete 1 maj

Staffan berättade att vi kommer försöka delta med banderoller i de viktigaste tågen, S, V, SKP och anarkisterna.

Gunnel ville kontakta V och begära tillstånd att ställa upp bokbord i Kungsträdgården. Jan-Erik ville att aktionsgruppen skall ha bokbord i Humlegården.

Eva nämnde La Mano monumentet som en bra startpunkt den 1 maj. Folk från en mängd olika partier och grupper brukade samlas och mingla. Stämningen är i allmänhet avspänd.

§5)Studieträffar

Birgitta ville hålla studieträffar, icke minst för de som skall samla namn. Det skulle kunna bli tillfälle att utbyta erfarenheter, vilka argument och motargument som kan möta.

§6)Föreläsning med Stefan Lindgren

Den punkten måste ställas in. Stefan kom inte.

§7)Nästa möte

Nästa stormöte blir den 21 april, kl 18. Samma lokal.

§8)Mötet avslutas

Möte med Sven Hirdman

beskow-salen

Svenskt NATO-medlemskap riskerar om något att försämra vårt lands säkerhetspolitiska läge, göra det mer riskabelt. Inte förbättra det.

Det är beskedet från en av Sveriges mest erfarna diplomater Sven Hirdman, före detta svensk ambassadör i Tel Aviv och Moskva, före detta chef för krigsmaterialinspektionen, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapliga akademin, ledamot av Moskvas statliga institut för internationella relationer.

Den 19 maj har du tillfälle att höra Sven Hirdman själv förklara sina tankegångar utförligare, vad han ser håller på att hända och vad som behöver göras, i ABF huset, Sveavägen 41, klockan 1800.

Arrangör: Aktionsgruppen Nej till NATO

e-post:info@nejtillnato.se

https://www.facebook.com/events/1040618105952843/

Kontakt: Staffan Ekbom 070-722 76 22

Nedladdningsbart flygblad http://red.nejtillnato.se/wp-content/uploads/2015/03/hirdman.pdfpdf-icon

Stormöte

Protokoll, stormöte för Aktionsgruppen Nej till NATO 19 februari, Solidaritetshuset, sammanträdesrum Draken.

Närvarande: Marilyn Barden, Gunnel Bergcrantz, Inger Blomstrand, Olga Bruce, Anna Bång, Staffan Ekbom, Claes Engelbrandt, Parwin Geschwind, Jan-Erik Gustafsson, Eva Jonson, Barbro Kjelkerud, Birgitta Lardell, Karin Lindblom, Dine Malmsten, Klas Sandberg, Mia Stubbendorf, Lennart Söderberg, Alberto Valencia, Rita Vivanco

Ordförande: Staffan Ekbom

Sekreterare: Klas Sandberg.

§1)Formalia.

Mötet inleddes. Staffan utsågs till ordförande och till Klas sekreterare. Frågan väcktes om det fanns några invändningar mot förra mötesprotokollet.

Ingen hade någon invändning.

§2)Namninsamling

Staffan redovisar vad som hänt. Bland annat har vi gjort en smärre ändring på det upprop förra stormötet godkände. Ingen hade någon invändning. Jan-Erik frågade om det inte fanns någon risk att en del namn blev otydliga när alternativet ”namnförtydligande” försvunnit på papperslistorna. Staffan trodde inte det skulle bli något problem. Han hade varit i kontakt med Riksdagen om de hade några krav för namnlistor och petitioner. Det finns ingen standardutformning man måste följa.

Namninsamling rullar på. Om man lägger samman vad som kommit in på nätet och det som finns på papperslistor bör vi ha 600 signaturer på uppropet mot värdlandsavtalet.

Inger påpekade att vi kommer att behöva mycket, mycket mer innan någon tar notis. Kanske skulle vi behöva dra in så mycket som 300 namn om dagen.

Staffan berättade om försöken att få VIP personer att medverka. Hittills har de flesta varit undvikande.

§3)Ekonomi

Enligt Marilyn har Aktionsgruppen cirka 5 000 kronor på kontot.

§4)Upptaktsmöte och presskonferens

Vi kommer att ha en presskonferens och ett upptaktsmöte. Presskonferensen kommer att hållas den 23 mars i någon lämplig, mindre lokal i ABF huset. Klas får i uppdrag att skriva och skicka ut pressmeddelandet. Jan-Erik har en utskickslista.

Hoppet om att riksmedia nappar är dessvärre begränsat. Kanske kan vi få med den progressiva pressen. Marilyn försöker bearbeta kontakter på Flamman. Eva hör sig för med Kajsa Ekis Ekman på ETC. Övriga tidningar som nämndes var Arbetet, Arbetaren, Fria Tidningen, Norrländska Socialdemokraten.

Lennart framhöll att vi inte fick glömma den kristna fredsrörelsen.

Upptaktsmötet kommer att gå av stapeln den 27 mars i Sandlersalen.

§5)Märke

Det finns två förslag till märkesknapp. Klas har gjort det ena. Marilyn det andra.

Marilyn ansåg att vi borde beställa 1 000 knappar. Då skulle priset bli lägre. Klas invände att han visserligen gjort det ena men att det inte borde vara någon brådska att beställa, att frågan var om man kunde få så många som 1 000 knappar sålda. Därtill: att beställa så många skulle dessutom i värsta fall utradera Aktionsgruppens lilla budget och det fanns andra utgifter som var viktigare.

Gunnel Bergkranz erbjöd sig att donera 5 000 kronor.

Sedan var frågan vilket märkena man skulle anta. Olika mötesdeltagare talade för de olika alternativen. Istället för att hålla omröstning beslutade Staffan båda förslagen skulle antas, det ena som knapp. Det andra som klistermärke.

§6)Internetsatsningar

Staffan berättade om den nya sajten http://www.alliansfriheten.se, sjösatt av Rolf Andersson, Lars-Gunnar Liljestrand och Anders Björnsson. En kunskapsbank om NATO frågan. Klas passade på att visa om Aktionsgruppens egen, nystartade sajt http://www.nejtillnato.se och om hur man kan hämta material därifrån.

§7)Propagandamaterial

Staffan berättar att flygbladet kommer att bearbetas. Kvällens möte skall försvinna från avdelningen kommande evenemang. Dessutom skall ett nytt flygblad tillkomma som handlar specifikt om värdlandsavtalet.

En annan knepig fråga är att vi behöver ha ett någotsånär centralt ställe där folk kan hämta ut namnlistor och flygblad. Lennart föreslår Söderbokhandeln.

Man kom in på hur namninsamlingen skulle organiseras. De närvarande skrev upp sina hemdadresser. Listan kopierades och delades ut. Eva föreslår att de som bor i samma område ringer varandra för att börja jaga signaturer och dela ut flygblad. En dam som varig med förut infogar att man skall ”jaga” på torg, inte på parkeringsplatser. På torg tar sig folk tid att stanna, prata och skriva på vårt upprop.

Man skall också spana efter ”vita fläckar”. Områden vi ha svårt att täcka in.

§8)Samarbete med andra organisationer

Under den här punkten kom man framför allt in på olika möten vi kunde besöka för att jaga underskrifter till uppropet, informera om värdlandsavtalet och om vår egen aktionsgrupp. Birgitta och några andra kommer att besöka 8 mars nätverkets möte på Fryshuset den 5 mars. Det kommer att hållas demonstration ett par dagar senare. Då skall hon också försöka medverka.

Marilyn tipsade om FI framgångsrikt använt homeparties. Något för oss?

§9)Möte med riksdagsman Stig Henriksson (v)

Ledningsgruppen mötte riksdagsman Stig Henriksson, ledarmot av försvarsutskottet den 17 februari. Han hade varit intresserad, lyssnat och kommit med flera råd.

Ett var att aktionsgruppen ordnade seminarium i Riksdagen. Han tipsade också om lämpliga politiker att bearbeta.

Staffan hade intrycket att Stig Henriksson var tacksam för att få samtalsparners i säkerhetspolitiska frågor. Det är ingen stor fråga i Vänsterpartiet. I utskottet har nästan alla andra partier pratat sig samman bakom lyckta dörrar.

§10)Nästa möte

Det beslutades att vi skulle hålla nästa stormöte den 19 mars. Samma tid, samma plats vilket innebär Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm.

protokoll 19feb15pdf-icon

Ny kunskapsbank om Sverige / NATO

”Ibland föder en tanke en bok”, så börjar presentationen av den nya webbsajten Bevara alliansfriheten som invigdes under en presentation på Norra Latin den 17 februari.

I det här fallet kan man säga att tanken födde en bok som i sin tur födde en webbsajt. Bakom den står Anders Björnsson, Lars-Gunnar Liljestrand och Rolf Andersson som tidigare var drivande bakom boken Bevara alliansfriheten. Den som söker information om Sverige / NATO.