Hirdman får stöd

Sven Hirdman får nu stöd i sin kritik av den förda NATO politiken från Skånska Dagbladets redaktör Lars J Eriksson. Hotet från Ryssland är kraftigt överdrivet

”Det finns inget ryskt hot mot några grannländer i Europa. Att tro att landet skulle hota Sverige är något mindre begåvat än att tro på gröna män från mars. Ryssland är trots senare års upprustning militärt svagt.”

En förnuftets röst om Ryssland

NATO anhängarnas motattack

Som man kunde vänta sig.

Motattacken mot Sven Hirdman har kommit. Två fd ambassadörer (Tomas Bertelman, Johan Molander) och en fd chef för UD:s politiska avdelning (Sven-Olof Peterson) EU-ambassadör 2002-08 anklagar i en debattartikel i DN Sven Hirdman för att skönmåla. De är bekymrade: ”Om missförstånd upprepas tillräckligt många gånger kan de komma att framstå som sanning”.

Debattartikeln är kanske inte är något mästerverk av logiska resonemang men kan i alla fall vara nyttig läsning för de som vill förstår hur NATO anhängarna resonerar, vilka argument de tillgriper… och kommer att använda.

I stort sett är det det gamla vanliga: Putin är Saruman och Hitler i en och samma person och förstår bara ett enda språk, västvärlden måste stå enig etc. etc. tillsammans med insinuationer om att kritikerna av den nuvarande politiken är köpta av den lede fienden.

”…ett svenskt nej till det av regeringen godkända värdlandsavtalet med Nato, något som Sven Hirdman rekommenderar, vara ett rejält bakslag för den regionala solidariteten och en mycket stor framgång för den ryska politiken.”

Det är Sven Hirdman som sprider myter” Dagens Nyheter

”Tio myter och missförstånd om svensk säkerhetspolitik”

Dagen Nyheter har den 19 juni, för ovanlighetens skull en mycket förståndig debattartikel om svensk säkerhetspolitik, naturligtvis av Sven Hirdman.

”NATO-medlemskap gör Sverige mindre säkert”

Amerikanska flygplan, svenska soldater

NATO-medlemskap gör Sverige mindre, inte mer säkert.

Det har hävdats av Sven Hirdman och de övriga författarna till antologin ”Bevara alliansfriheten”.

Det har hävdats av Aktionsgruppen Nej till NATO ända sedan vi inledde vår verksamhet vid årsskiftet.

Nu sägs samma sak av Linus Hagström, professor i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan och seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet i en debattartikel tillsammans med Tom Lundborg, lektor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan och forskare vid Utrikespolitiska institutet.
http://www.dn.se/…/natomedlemskap-gor-sverige-mindre-sakert/

Sex punkter om NATO medlemskap

Fyra riksdagspartier anser att osäkerhet i Östersjön, som snart liknar ett innanhav för västalliansen, ska botas med mera osäkerhet.

Ur alliansfrihetens aska ska vi stiga in i Nato:s eldlinje. Att ”utreda ”ett Nato-inträde är naturligtvis bara en eufemism för att förbereda ett Nato-inträde. De viktigaste konsekvenserna av ett Nato-inträde vet vi – och alliansen – redan mycket väl.

1.) Vi får räkna med att kärnvapen kan komma att placeras på svenskt territorium. Det finns ingen möjlighet att utesluta detta inom medlemskapets gränser.

Det innebär i sin tur att Sverige kan bli måltavla för kärnvapenangrepp.

2.) Medlemskap i Nato innebär att Sverige blir frontstat mot Ryssland. Alliansfrihetens främsta vinst har varit att Sverige som praktiskt taget enda grannland till Ryssland har levat i fred med denna stormakt i 200 år.

3.) Istället för den säkerhet som ett nationellt territorialförsvar ger tvingas vi lita till en allians som vi aldrig kan säga på förhand hur den kommer att agera och vilken prioritet – om ens någon – Sverige skulle ges i ett krisläge.

4.) Vi tvingas underkasta oss USA:s utrikes- och säkerhetspolitik. Nato:s politik dikteras av USA som till 80 procent finansierar alliansen och även innehar nyckelposterna.

Med tanke på de olagliga krig som USA startat de senaste årtiondena (Afghanistan, Irak, i viss mån Libyen och Syrien) samt konfrontationspolitiken i Ukraina drar vi på oss ett ansvar för folkrättsvidriga handlingar och krigsförbrytelser.

5.) Nato:s mål är att öka försvarsutgifterna i Europa till 2,5 % av BNP, vilket för Sveriges del innebär kraftigt höjda försvarskostnader. Möjligheterna att omstrukturera försvaret till ett om så önskas billigare -men segare – folkförsvar, försvinner.

6.) Opinionen i Sverige har i många år varit till övervägande delen mot ett Nato-medlemskap. När nu andelen Nato-positiva ökat något i en DN-beställd mätning ska man komma ihåg att det skett under en osedvanligt manipulerad nyhetsrapportering.

Först har högsta försvarsledningen meddelat att Sveriges försvar bara håller en vecka, därefter har felaktiga eller kraftigt överdrivna påståenden om ryska gränskränkningar används för att skapa bilden av ett akut invasionshot.

I själva verket är det största hotet mot Sveriges nationella oberoende just nu de medvetna försöken från Nato-lobbyn att förvandla Sverige till en frontstat mot Ryssland i det tredje världskrig man förbereder (och som en del menar redan börjat – i Ukraina, Syrien etc.).

Nato-lobbyns ohederliga strategi och spel under täcket med Nato-vänliga delar av officerskåren och med krigspartiet i USA:s kongress och Pentagon är något som verkligen borde utredas – nu!

Situationen börjar likna den som rådde inför 1941 när landsförrädiska politiker i maskopi med höga militärer stämplade mot demokratin. Kraven på att alliansen ska styra trots att den förlorade valet vittnar om oroväckande åsiktsförskjutningar.

 

Stefan Lindgren

 Ursprungligen publicerat på 8 dagar den 11 januari.